۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله كاربرد مش مرسلين در كرانيوپلاستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۳۳۴ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: كاربرد مش مرسلين در كرانيوپلاستي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كرانيوپلاستي
مقاله كارآزمايي
مقاله مش مرسلين
مقاله شكستگيهاي جمجمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: باقري كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. با وجود آن که مواد و تکنيک هاي متفاوتي براي بازسازي شکستگيهاي جمجمه بکار رفته است، تاکنون ماده يا روشي که از لحاظ نتيجه عمل و نيز عوارض حاصل از بکارگيري آن مورد توافق و اعتماد همگان باشد، ارايه نشده است. در اين مطالعه به ارزيابي کارايي مش مرسلين در کرانيوپلاستي مي پردازيم.
روشها. در مجموع ۴۰ نفر بيمار با شکستگي فرو رفته جمجمه در يک کارآزمايي باليني مورد بررسي قرار گرفتند. در ۲۰ نفر از آنها از مش مرسلين براي کرانيوپلاستي استفاده شد و در گروه ديگر با استفاده از نخ سيلک استخوانها به يکديگر متصل شدند. کليه بيماران در فواصل زماني ۱، ۳، ۶ و ۱۲ ماه پس از عمل جراحي ارزيابي مجدد شدند.
نتايج. دو گروه مورد مطالعه از نظر سن و جنس مشابه بودند. در گروهي که با مش مرسلين مورد عمل جراحي قرار گرفتند تنها ۱۰ درصد از بيماران ۹ ماه پس از عمل جراحي هنوز دچار نرم بودن نسبي محل ضايعه بودند. در صورتي که اين نسبت در گروهي که با نخ سيلک عمل شدند ۳۵ درصد بود (P<0.05). در هيچ يک از دو گروه، عفونت، پس زدن گرافت، ترشح از زخم  و باز شدن زخم مشاهده نشد.
بحث. به نظر مي رسد کار به روش مش مرسلين در کرانيوپلاستي بيماراني که دچار Comminuted depressed fracture مي باشند نتايج بهتري نسبت به عدم کاربرد آن داشته باشد و نياز به کرانيوپلاستي مجدد را کاهش دهد.

© حقوق سایت محفوظ است