۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله كاربرد مثبت نگري در روان درمانگري با تاكيد بر ديدگاه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در روانشناسي و علوم تربيتي از صفحه ۱۴۰ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: كاربرد مثبت نگري در روان درمانگري با تاكيد بر ديدگاه اسلامي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درمانگري شناختي
مقاله مثبت نگري
مقاله روان درمانگري اسلامي.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري فرد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
“روان درمانگري” از ديدگاه هاي مختلف به ويژه ديدگاه اسلامي موضوعي پيچيده است و ابعاد و شيوه هاي گوناگوني دارد. در عصر حاضر با توجه به رشد نابساماني هاي رواني و اجتماعي، گرايش به “دين درماني” حتي در ميان جوامع غربي شتاب بيشتري گرفته است. در زمينه روان درماني در اسلام تاکنون پژوهش هاي مناسبي انجام نشده است. اين مقاله تنها به تشريح يکي از رويکردهايي که به نظر مي رسد در روان درمانگري از ديد اسلامي داراي اهميت ويژه ايي باشد مي پردازد. اين رويکرد عبارت است از: “شناخت نقاط قوت افراد” به عنوان يک روش درماني که مراجع را تشويق مي کند تا تجربه هاي مثبت و خوب خود را باز شناسد و نقش آنها را در افزايش احترام به خود و ارتقاي عزت نفس بازيابي کند، همچنين توانايي شناخت جنبه هاي مثبت ديگران را نيز کسب کند. در اين مقاله مراحل اجرايي درمان مراجعان با روش مثبت نگري تشريح شده و کاراي آن در “روان درماني فردي” براي افراد افسرده و در “خانواده درماني” براي ناسازگاري هاي خانوادگي و هم چنين اختلال هاي شخصيتي بيان شده است و در پايان نتايج تجربي مربوط به درمان يک دانشجو و سه خانواده ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است