۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله كاربرد روغن بذر چاي در توليد مارگارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: كاربرد روغن بذر چاي در توليد مارگارين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن بذر چاي
مقاله مارگارين
مقاله خواص فيزيكوشيميايي
مقاله خواص حسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سحري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برزگربفرويي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روغن بذرچاي اينتراستريفيه شده (واريته لاهيجان، روغن مايع بذر چاي و هيدروژنه آن به نسبت ۷۰ : ۳۰ دردماي ۱۲۰°C به مدت ۳۰ دقيقه و ۱% وزن روغن كاتاليزور هيدروكسيدسديم) به عنوان پايه جامد چربي مارگارين (۴۰%) با مخلوط روغنهاي آفتابگردان و روغن مايع بذرچاي (به نسبتهاي ۰:۱۰۰ (A)، ۲۰:۸۰ (B)، ۴۰:۶۰ (C)، ۶۰:۴۰ (D)، ۸۰:۲۰ (E) و ۱۰۰:۰ (F)) به عنوان پايه مايع(۶۰%) براي توليد مارگارين صبحانه، به کار رفت و خصوصيات آن با مارگارين تجاري مقايسه شد. نتايج آماري نشان داد مارگارينهاي  EوD  (به ترتيب به نسبتهاي ۸۰:۲۰ و ۶۰:۴۰ روغن آفتابگردان و روغن مايع بذر چاي) کمترين اختلاف معنا دار را با مارگارين صبحانه تجاري به ترتيب از نظر خواص فيزيكوشيميايي (نقطه ذوب، عدد يدي، درصد چربي جامد Solid Fat Content=SFC)) و خواص حسي داشت؛ به طور کلي اين دو مارگارين از نظر نقطه ذوب و SFC در گروه مارگارينهاي نرم طبقه بندي مي شوند. همچنين ميزان اسيد چرب ترانس مارگارينهاي D, E و تجاري به ترتيب ۸/۱، ۸/۱ و ۲/۲ درصد بود.

© حقوق سایت محفوظ است