۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله كاربرد روش گره مشترك براي مدلسازي ناپيوستگيها در محيط پيوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: كاربرد روش گره مشترك براي مدلسازي ناپيوستگيها در محيط پيوسته
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله ناپيوستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاجي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشي در اين مقاله، روشي ساده براي در نظر گرفتن تغيير شکلهاي ناپيوستگيها در محاسبات اجزاي محدود ارايه مي شود. هدف اين روش، در نظر گرفتن آثار ناپيوستگيهاي موجود در محيط پيوسته بوده و به سادگي آن را به برنامه هاي الاستيک اجزاي محدود مي توان اضافه کرد. در اين روش آثار ناپيوستگيهاي موجود، به وسيله يک بردار مجازي بارگذاري گرهي در نظر گرفته مي شود و بدين ترتيب ماتريس سختي کل سيستم بدون تغيير باقي مي ماند. اين روش، بدون افزايش درجه آزادي بوده و هيچ نوع نيرو يا ممان اضافي را به شبکه اجزاي محدود اضافه نمي کند و همچنين به فرآيندهاي تکرار نياز ندارد. مقايسه هاي انجام شده با نتايج تحليلي موجود، نشان دهنده پايداري روش مزبور است.

© حقوق سایت محفوظ است