۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي داراي ورودي در جايابي مدارهاي مجتمع متراكم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي داراي ورودي در جايابي مدارهاي مجتمع متراكم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوماتاي يادگير
مقاله اتوماتاي يادگير سلولي
مقاله جايابي
مقاله مدارهاي مجتمع با تراكم بسيار بالا
مقاله آرايه گيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميبدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي در جايابي مدارهاي مجتمع متراکم ارايه مي‌شود. اتوماتاي يادگير سلولي كه در اين مقاله براي اولين بار معرفي شده از دو جنبه با اتوماتاي يادگير سلولي استاندارد متفاوت است. اتوماتاي يادگير سلولي پيشنهادي، داراي ورودي و همچنين داراي شعاع همسايگي متغير است. از اتوماتاي يادگير سلولي داراي ورودي براي حل مساله جايابي در مدارهاي مجتمع استفاده شده است. تغيير شعاع همسايگي در ضمن اجراي فرآيند موجب بهبود در كيفيت پاسخ‌ها مي‌شود. مدل پيشنهادي بر روي نمونه‌هاي آزمايشي مختلف آزمايش و با الگوريتم هاي موجود مقايسه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه الگوريتم پيشنهادي از نظر كارايي با روشهاي موجود قابل مقايسه است. همچنين ساختار پردازش موازي سلول‌ها، آن را براي پياده‌سازي سخت افزاري بسيار مناسب مي‌سازد كه در اين صورت زمان اجراي فرآيند جايابي نسبت به روشهاي مهم موجود ـ كه اغلب داراي ماهيت سريال مي‌باشند ـ به نحو قابل توجهي بهبود مي‌يابد.

© حقوق سایت محفوظ است