۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله كارايي نانولوله هاي كربني در تصفيه شيرابه مكان دفن زباله شهري (مطالعه موردي: محل دفن زباله شهر همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: كارايي نانولوله هاي كربني در تصفيه شيرابه مكان دفن زباله شهري (مطالعه موردي: محل دفن زباله شهر همدان)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه
مقاله تصفيه
مقاله نانولوله هاي کربني
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي تراش اصفهاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهرپور ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: باخاني ماهم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات آلي و معدني توليد شده در طي فرايندهاي بيولوژيکي، فيزيکي و شيميايي، در اثر نفوذ آب باران به درون مواد زائد مكان دفن و رطوبت موجود در آن شسته شده و شيرابه را تشکيل مي دهند که اين امر نگراني هاي بهداشتي و محيط زيستي فراواني ايجاد کرده است. مطالعه حاضر به منظور تعيين کارايي نانولوله هاي کربني در کاهش COD، BOD5، TS و رنگ شيرابه مكان دفن زباله شهر همدان صورت گرفت. آزمايش ها به صورت ناپيوسته و با تغيير فاکتورهاي موثر در واكنش مانند pH، زمان ماند و غلظت نانولوله هاي کربني انجام شد و کارايي حذف با استفاده از آزمون آماري One-Way ANOVA و نرم افزار SPSS-16 مورد بررسي قرار گرفت. بيشترين راندمان حذف در غلظت ۲۵۰۰ ميلي گرم در ليتر نانولوله کربني، pH برابر ۲٫۵ و زمان تماس ۱۰ دقيقه و به ميزان ۵۸٫۲۳ درصد برايCOD ، ۱۲٫۵ درصد براي BOD5، ۶۶٫۸۷ درصد براي TS و ۸۰ درصد براي رنگ به دست آمد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه نانولوله هاي کربني از توانايي بالايي در جذب مواد آلي موجود در شيرابه برخوردار هستند و مي توانند براي تصفيه شيرابه محل دفن همدان به عنوان پيش تصفيه و يا تصفيه تكميلي به کار روند.

© حقوق سایت محفوظ است