۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله كارايي روش برش انجمادي در تشخيص ماهيت ندول‌ هاي تيروييدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: كارايي روش برش انجمادي در تشخيص ماهيت ندول‌ هاي تيروييدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ندول‌ هاي تيروييد ـ برش انجمادي
مقاله تيروييد كتومي
مقاله سرطان تيروييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خوشيني سامان
جناب آقای / سرکار خانم: نژادسنگسري جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه بافت تيروييد در حين عمل جراحي توسط آسيب شناسان به روش تهيه برش انجمادي (FS) انجام مي‌شود و اين كار علاوه بر افتراق بين توده‌هاي خوش‌خيم و بدخيم مي‌تواند از گسترش بي‌مورد عمل جراحي و يا از انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري كند، در دو دهه گذشته بتدريج از نقش آن در تعيين ماهيت ندولهاي تيروئيد كاسته شده است و استفاده از آسپيراسيون با سوزن نازك (FNA) جايگزين آن گرديده است، هدف از اين مطالعه بررسي كارآيي و نقش اين روش در تشخيص صحيح ماهيت ندولهاي تيروييدي و مقايسه آن با مطالعات ديگر بود.
مواد و روش‌ها: دراين مطالعه گذشته‌نگر تعداد ۸۴ نفر ۶۷) زن و ۱۷ مرد) از بيماران مورد مطالعه قرار گرفتند كه به دليل داشتن ندولهاي تيروييدي تحت عمل جراحي تيروييدكتومي قرار گرفته و در حين عمل جراحي نمونه تيروييد آنها به روش بافت شناسي انجمادي مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين سن اين بيماران ۳۶ سال (حداقل ۱۵ و حداكثر۷۰ سال) بود.
يافته‌ها: براساس گزارش آسيب شناسي نهايي در اين بيماران ۱۲ مورد (۳/۱۴ درصد) سرطان تيروييد و ۷۲ مورد (۷/۸۵ درصد) به انواع بيماريهاي خوش خيم تيروئيد مبتلا بودند و شيوع بدخيمي دربين مردان ۴/۲۹ درصد و در بين زنان ۴/۱۰ درصد بود. با مقايسه گزارش برش انجمادي (FS) با نتايج آسيب شناسي نهايي،‌ تعداد ۴ مورد (۷/۴ درصد) از گزارشات نادرست (۲ مورد مثبت كاذب و ۲ مورد كاذب)، و بقيه ۸۰ مورد (۳/۹۵ درصد) از گزارشات صحيح بودند. ميزان حساسيت و اختصاصي بودن اين روش بتربيب ۸۳% و ۹۸% ، ارزش اخباري مثبت (P.P.V) و ارزش اخباري منفي (N.P.V) اين روش به ترتيب ۸۳% و ۹۸% بود.
نتيجه گيري: استفاده از برش انجمادي به عنوان ابزاري دقيق در تعيين موارد مشكوك يا مبهم (FNA) توصيه مي‌شود به طوري كه از گسترش بي‌مورد عمل و صرف هزينه و وقت اضافي يا انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري مي‌كند.

© حقوق سایت محفوظ است