۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله كارآيي درمان شناختي – رفتاري در كاهش نشانه هاي افسردگي و نگرشهاي ناسالم در نوجوانان مبتلا به اختلالهاي افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۶ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: كارآيي درمان شناختي – رفتاري در كاهش نشانه هاي افسردگي و نگرشهاي ناسالم در نوجوانان مبتلا به اختلالهاي افسردگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي – رفتاري
مقاله نگرش هاي ناسالم
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حناساب زاده اصفهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يكه يزدان دوست رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش بر پايه نظريه هاي شناختي – رفتاري و به منظور بررسي كارايي درمان شناختي – رفتاري در درمان اختلالهاي افسردگي نوجوانان انجام شده است.
روش: بدين منظور در قالب طرح پژوهشي موردي ۳ آزمودني دختر ۱۵ تا ۱۷ ساله مبتلا به اختلالهاي افسردگي، مراجعه كننده به يك مطب روانپزشكي انتخاب شدند و در ۸ جلسه درمان شناختي – رفتاري، به فاصله ۲ بار در هفته، بصورت انفرادي و هر جلسه از ۴۵ دقيقه تا ۱ ساعت براي هر آزمودني، مورد بررسي قرار گرفتند. در اين پژوهش هر سه نفر در سه مرحله ي پيش از درمان، پس از مداخله و نيز ۱ ماه پس از آن به عنوان پيگيري با آزمون افسردگي بك و مقياس نگرشهاي ناسالم، مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه درمان شناختي – رفتاري در كاهش نگرشهاي ناسالم نوجوانان مؤثر بوده و موجب كاهش نشانه هاي افسردگي در آنها گشته است.

© حقوق سایت محفوظ است