۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله قدرت هاي نوظهور در دوران گذار نظام بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: قدرت هاي نوظهور در دوران گذار نظام بين الملل
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت هاي نوظهور
مقاله بريکس
مقاله نظام بين الملل
مقاله اقتصاد بين الملل
مقاله سياست بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدرت يابي قدرت هاي نوظهور، موضوع اصلي مناظره هاي نظري سال هاي اخير در هر دو سطح منطقه اي و جهاني بوده است. بريک و يا بريکس، عناوين و سرواژه هاي مختلفي هستند که در اشاره به گروه بندي کشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و افريقاي جنوبي کاربست يافته اند. با توجه به اهميت فزاينده قدرت هاي نوظهور در دوران گذار نظام بين الملل، واکاوي و بررسي مشخصه ها، چشم اندازها و آثار جهاني قدرت يابي آنها مي تواند فهم و شناخت ما را از نظام بين الملل در حال تحول، ژرف تر سازد. نگارندگان در پاسخ به پرسشي پيرامون نقش قدرت هاي نوظهور در دوران گذار نظام بين الملل، به ارزيابي اين فرضيه پرداخته اند که «قدرت هاي نوظهور، نقش تعيين کننده اي در شکل دهي به ساختار قدرت نظام بين الملل پساانتقالي ايفا مي نمايند». برمبناي نتايج و يافته هاي پژوهشي مقاله حاضر، قدرت هاي نوظهور به رغم موانع و چالش هاي ملي، منطقه اي و بين المللي موجود، از طريق هويت سازي بين المللي و زمينه سازي براي جابه جايي تدريجي قدرت و بازتوزيع نقش و نفوذ، از جايگاه برجسته اي در اقتصاد و سياست جهاني برخوردار مي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است