۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله فياض لاهيجي شاعر و لايت مدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: فياض لاهيجي شاعر و لايت مدار
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فياض لاهيجي
مقاله ولايت مدار
مقاله شيعه
مقاله نص
مقاله عصمت
مقاله علم خدادادي
مقاله امامت
مقاله تسنن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادب فارسي، برخي شاعران شعر خويش را در خدمت عقيده خويش گرفته اند. کسائي مروزي، خسرو قبادياني، قوامي رازي و … در اين جرگه اند. همراه با تحول تدريجي بافت اعتقادي مردم اين سرزمين از تسنن به تشيع، اين سير در شعر فارسي نيزپي گرفته شده است. در دوران صفويه، نگرش اعتقاد شيعي، تفکر غالب بر اين خطه است و بالطبع سير شعر و ادب فارسي نيز بازتاب همين نگرش.
فياض لاهيجي، فيلسوف، متکلم، عالم ديني و شاعر مشهور روزگار صفويان، از جمله کساني است که شعر را محمل انديشه ناب ديني و ابزار ابراز حق دانسته اند.
چنان که بزرگان علوم ديني تصريح کرده اند وجه اساسي اختلاف در دو ديدگاه تشيع و تسنن، “امامت” است.
شروط اساسي امام از منظرالشيعه اماميه، “نص”، “عصمت” و “علم خدادادي” است. فياض، چونان متکلمي برهان مدار در شعر خويش، اين سه اصل اصيل و رکن رکين را بر مرکب شعر نشانده و بدان پرداخته است. البته در کنار اين اصول، فضايل ديگر خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام را نيز از نظر دور نداشته و اشارات يا تصريحات متعدد در اين باب داشته است. نگارنده با گردآوري مواردي از موضوع ياد شده، در پي آن است که نشان دهد” فياض لاهيجي شاعري است ولايت مدار و امامت شعار و منادي تفکر ناب شيعي”.

© حقوق سایت محفوظ است