۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله فلوتاسيون نرمه هاي کالکوپيريت در حضور نانوحباب هاي توليد شده با روش کاويتاسيون هيدروديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: فلوتاسيون نرمه هاي کالکوپيريت در حضور نانوحباب هاي توليد شده با روش کاويتاسيون هيدروديناميکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو – ميکروحباب
مقاله فلوتاسيون کالکوپيريت
مقاله نرمه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي دربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، اثر حضور نانو – ميکروحباب ها بر بازيابي فلوتاسيون کالکوپيريت با دانه بندي -۳۸+۵ mm مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمايش هاي فلوتاسيون در حضور و بدون حضور نانو – ميکروحباب ها براي بررسي تغيير بازيابي فلوتاسيون در غلظت هاي گوناگون کف ساز و کلکتور و نرخ هاي هوادهي انجام شدند. از روش نوين، دقيق و سريع تفرق اشعه ليزري براي تعيين اندازه ها و توزيع ابعادي نانو – ميکروحباب ها استفاده شد. از متيل ايزوبوتيل کربينول (MIBC) به عنوان کف ساز و از پتاسيم آميل گزنتات به عنوان کلکتور در pH=10 استفاده شد. نانو – ميکروحباب ها توسط يک دستگاه نانوحباب ساز که بر مبناي پديده کاويتاسيون هيدروديناميکي در لوله هاي ونتوري طراحي و ساخته شد، توليد شدند. بررسي پايداري نانو – ميکروحباب ها به عنوان تابعي از زمان (لحظه توليد تا ۱۰ دقيقه پس از آن)، نشان دهنده افزايش ابعاد نانو – ميکروحباب ها از ۳۵۸ nm به حدود ۱۳ mm بود. حضور نانو – ميکروحباب ها موجب افزايش بازيابي فلوتاسيون نرمه هاي کالکوپيريت بين ۲۱-۱۶% و کاهش مصرف مواد شيميايي (کلکتور تا ۷۵% و کف ساز تا ۵۰%) شد. افزون بر اين، نتيجه ها نشان داد که اثر نانو – ميکروحباب ها بر افزايش بازيابي ذره هاي بيش نرمه(-۱۴٫۳۶+۵ mm)  نسبت به ذره هاي نرمه (+۱۴٫۳۶-۳۸ mm) بيشتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است