۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله فلسفه سياسي: رويکردها و الزامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سياسي از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: فلسفه سياسي: رويکردها و الزامات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه سياسي
مقاله موضوعات فلسفه سياسي
مقاله نسبي گرايي
مقاله مبناگرايي
مقاله اجتماعگرايي و کمالگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي ركن آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلسفه سياسي همچون بسياري از مفاهيم ديگر، تبيين هاي متفاوتي داشته و مي تواند داشته باشد. تلقي نسبي گرايانه و تلقي مبناگرايانه دو دسته از تلقي هايي هستند که در طول تاريخ فلسفه سياسي، از مفهوم فلسفه سياسي و کار ويژه آن ارايه شده اند. تلقي مبناگرايانه که از طرفداران برجسته تر و پرشمارتري برخوردار است به نوبه خود به دو دسته کلي جهان شمول گرا و اجتماع گرا تقسيم مي شود. اين که ماهيت فلسفه سياسي و پاسخ هاي ارايه شده به موضوعات آن را، عام و جهان شمول بدانيم يا اينکه فلسفه سياسي را امري معطوف به زمينه اي اجتماعي و متن هاي معنادار فرهنگ او جوامع بدانيم، مشخص کننده علت بسياري از منازعات معاصر در اين حوزه از معرفت به ويژه در عرصه عدالت به عنوان يکي از مهمترين موضوعات فلسفه سياسي است. هر تبييني از فلسفه سياسي، دريافتي از ماهيت فلسفه را در درون خود مضمر دارد و محققان اين عرصه بايد متفطن اين امر باشد. همچنين نظريه معقوليت در هر فلسفه سياسي جايگاه محوري دارد و نقد اساسي از يک فلسفه سياسي بايد به نظريه معقوليت آن معطوف باشد.

© حقوق سایت محفوظ است