۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله فلسفه در نظر ابن خلدون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۵۵۹ تا ۵۷۳ منتشر شده است.
نام: فلسفه در نظر ابن خلدون
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عُمران
مقاله عُصبه
مقاله توفيق و سازگاري
مقاله علوم حكمي فلسفي
مقاله علوم نقلي وضعي
مقاله مدينه فاضله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان حشمت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره ابن خلدون، مستشرقان، عربها و ايرانيان بسيار گفته و نوشته اند و چنانکه مشهور است، به استناد آراء و اقوال او در “مقدمه”، گاهي وي را پيشرو و پيشاهنگ در فلسفه تاريخ و جامعه شناسي خوانده اند؛ اما پيش از التفات به برخي شباهت ها يا اشتراک نظرها و تواردها ميان او و فلاسفه تاريخ و جامعه شناسان، لازم است به مبادي واصول انديشه هاي او توجه و به مقدماتي رسيدگي کنيم که با آن اصول و مقدمات امکان ورود او به مباحثي که طرح کرده، فراهم آمده است. بدون اين توجه، بي ترديد فهم آراي ابن خلدون ممکن نمي شود و چه بسا شباهتها ما را به ورطه خطاهاي بزرگ درافکند. ابن خلدون سنت متداول و مرسوم فلسفه را در حوزه طبيعيات براي دنيا وآخرت بي فايده و در قلمرو الهيات آن را از دستيابي به معرفت مجردات عاجز دانسته است. مع ذلک، به قواعد منطق و برهان ارسطو اعتقاد دارد و عجيب آنکه بر آن شده است تا برهان را در حوزه اي به کار بندد که تا پيش از آن هرگز آن را از اقسام حکمت بر نشمرده اند؛ اين حوزه، حوزه تاريخ است.

© حقوق سایت محفوظ است