۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله فقدان عصب موسكولوكوتانئوس و عصب دهي عضلات كوراكوبراكياليس، دوسربازويي و كنار خارجي ساعد توسط شاخه هاي عصب مديان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: فقدان عصب موسكولوكوتانئوس و عصب دهي عضلات كوراكوبراكياليس، دوسربازويي و كنار خارجي ساعد توسط شاخه هاي عصب مديان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب موسكولوكوتانئوس
مقاله شبكه بازويي
مقاله عصب مديان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي پور محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محرري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصب موسکولوکوتانئوس از طناب خارجي شبکه بازويي منشا گرفته و به عضلات قدام بازو و پوست بخش خارجي ساعد عصب مي دهد. وارياسيون هايي در ارتباط با تشکيل اين عصب، مسير و ارتباط آن با عصب مديان گزارش شده که از آن جمله مي توان به عدم ورود اين عصب به عضله کوراکوبراکياليس يا جداشدن آن از عصب مديان در بازو اشاره کرد. در اين مورد خاص، عصب موسکولوتانئوس وجود نداشته و تمام شاخه هاي آن توسط عصب مديان جبران مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است