۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله فرمولاسيون ژل موضعي بابونه و مير و مطالعه مقدماتي اثرات آن بر ضايعات پوستي حاصل از حشره ‌بند (.Paederus Spp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: فرمولاسيون ژل موضعي بابونه و مير و مطالعه مقدماتي اثرات آن بر ضايعات پوستي حاصل از حشره ‌بند (.Paederus Spp)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژل
مقاله بابونه،‌ مير
مقاله درماتيت
مقاله پدروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي سمناني كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني فرد سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه براي درمان ضايعات پوستي حاصل از حشره‌بند (.Paederus Spp)‌، گياهاني مورد بررسي قرار گرفتند كه داراي اثرات ضد التهاب، ضد باكتري و ضد قارچ باشند تا بتوانند علاوه بر رفع التهاب از ايجاد عفونتهاي ثانويه كه عامل گسترش ضايعات و تأخير در بهبود آنها مي‌باشد جلوگيري نمايند و باعث تسريع روند بهبود عارضه گردند. بدين منظور گياهان بابونه و مير انتخاب شدند. عصاره اتانولي بابونه و تنتور مير جهت ساخت فرآورده‌ها تهيه گرديدند. استاندارد كردن عصاره بابونه و فرآورده‌هاي آن به روش HPLC بر اساس آپي‌ژنين، و تأييد حضور مواد مؤثر در مير و فرآورده‌هاي آن به وسيله كروماتوگرافي لايه نازك و GC/MS انجام گرفت. فرمولاسيون‌هاي مختلف از بابونه و مير تهيه گرديد. مطالعات پايداري فيزيكي فرآورده (در سه دماي ۴، ۲۵ و۴۰ درجه سانتي‌گراد) و كنترل ميكروبي نيز انجام شد. اثر ژل‌هاي تهيه شده و دارونما بر روي افراد مبتلا به درماتيت پدروس در مقايسه با گروه شاهد با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي بررسي گرديد. مقدار آپي‌ژنين در عصاره بابونه ۰٫۶۲ ± ۳٫۶۱ ميلي‌گرم به ازاي هر گرم عصاره خشك تعيين شد. حدود ۹۹٫۳۱ درصد و ۹۵٫۹۱ درصد از آپي‌ژنين عصاره به ترتيب در فرآورده‌هاي حاوي بابونه و بابونه – مير تعيين مقدار گرديد. در اين مطالعه با توجه به عوارض سوزش و خارش شديد حاصل از مصرف فرآورده موضعي حاوي بابونه ۳٫۵ درصد، اين فرآورده از مطالعه حذف شد. نتايج حاكي از اثر معني‌دار ژل مير ۱ درصد بر كليه علايم مورد مطالعه (كاهش سوزش، خارش و التهاب، تسكين درد، التيام ضايعه، پيشگيري از عفونت و خشك شدن ضايعه) در مقايسه با دارونما بود (۰٫۰۰۱> p ). اين در حالي است كه ژل حاوي بابونه ۳٫۵ درصد- مير۱ درصد و ژل مير ۲ درصد تنها تفاوت معني‌داري در ميزان كاهش التهاب و جلوگيري از عفونت محل ضايعه در مقايسه با دارونما نشان دادند. همچنين با توجه به زمان بهبود ضايعه و ميزان بروز عوارض مي‌توان ژل مير ۱ درصد را به عنوان يك فرآورده مناسب در درمان ضايعات پوستي حاصل ازحشره‌بند معرفي نمود.

© حقوق سایت محفوظ است