۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله فرضيه در تاريخچه پژوهش علمي و مشكلات فرضيه آزمايي در علوم تربيتي و رفتاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: فرضيه در تاريخچه پژوهش علمي و مشكلات فرضيه آزمايي در علوم تربيتي و رفتاري
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضيه آزمايي
مقاله عقل گرايي
مقاله تجربه گرائي
مقاله استنباطي گري
مقاله استقرايي گري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك سرشت محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخچه آموزش عالي كشور ما، دهه ۱۳۷۰ شاهد توسعه پژوهشهاي علمي در اكثر زمينه ها و از جمله علوم تربيتي و رفتاري بوده است. در پژوهشهاي تربيتي – رفتاري كه در كشور ما عمدتاٌ جنيه توصيفي، ميداني و نيمه آزمايشي دارند، فرضيه آزمائي كه معمولاٌ با بهره گيري از آزمونهاي معني داري آماري انجام مي شود،جايگاه ممتازي يافته است. اما در خصوص شيوه هاي فرضيه آماري و نيز ميزان كارايي آزمونهاي معني داري در پژوهشهاي علوم تربيتي و رفتاري نه تنها اتفاق نظر كافي وجود ندارد، بلكه مناظره هايي هم در جريان است. در اين مقاله كوشش شده است تا پژوهش در علوم تربيتي – رفتاري در چشم انداز تئوريك وسيعي مورد بررسي قرار گيرد تا موقعيت فرضيه آزمايي در آن با توجه با ديدگاههاي شناخت شناسي و روش علمي مشخص شود. براي حصول اين نتيجه، نخست تعريف و تبيني از مفهوم فرضيه عرضه مي شود و ديدگاههاي دو مكتب تجربه گرايي و عقلگرايي و دو رويكرد متناظر با آنها يعني استقرايي گري رايشنباخ و استنباطي گري پوپر در اين خصوص بررسي و مقايسه خواهد شد. سپس به برخي از انتقادات وارده به فرضيه آزمايي از طريق اعمال آزمونهاي معني داري اشاره خواهد شد. مطالب و تحليلهاي اين مقاله برخي از ضعف هاي مبنايي و تئوريك پژوهش در علوم تربيتي و رفتاري را نشان مي دهند و ضمناٌ مدلل دارند كه اگر بنا باشد اين علوم به طور بنيادي پيشرفت حاصل كنند بايد برخي از وجوه متدلوژي تحقيق مورد بازانديشي قرار گيرد. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است