۱۳۹۵-۰۱-۰۶

مقاله فراواني و الگوي ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان زنده مرکز آموزشي درماني نيک نفس رفسنجان (۸۷-۱۳۸۶) (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: فراواني و الگوي ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان زنده مرکز آموزشي درماني نيک نفس رفسنجان (۸۷-۱۳۸۶) (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري مادرزادي
مقاله فراواني
مقاله سيستم عضلاني – اسکلتي
مقاله سن بارداري
مقاله دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودپور ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب بني اسد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ناهنجاري مادرزادي به تغيير دائمي که قبل از تولد توسط يک اختلال تکاملي با منشا دروني در ساختمان هاي بدن ايجاد شده اطلاق مي گردد. اين مطالعه به منظور تعيين فراواني و الگوي ناهنجاري هاي ظاهري مادرزادي نوزادان زنده متولد شده در رفسنجان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي روي ۶۰۸۹ نوزاد زنده متولد شده در مرکز آموزشي درماني نيک نفس دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. نوع ناهنجاري بزرگ و کوچک بر اساس معاينه باليني نوزاد توسط متخصصين اطفال در پرسشنامه ثبت شد.
يافته ها: ۱۷۹ مورد حداقل داراي يک ناهنجاري کوچک يا بزرگ بودند. شيوع ناهنجاري مادرزادي ۲٫۹۳ درصد تعيين شد. بيشترين ميزان ناهنجاري در سيستم عضلاني – اسکلتي (۴۳٫۵ درصد) و سپس در سيستم ادراري – تناسلي (۲۲٫۹ درصد) و سيستم قلبي (۱۵٫۰۸ درصد) مشاهده شد. بين ناهنجاري مادرزادي و سن تولد و مصرف دارو توسط مادر تفاوت آماري معني داري مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: بيشترين ناهنجاري ظاهري مادرزادي در سيستم عضلاني – اسکلتي مشاهده گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است