۱۳۹۵-۰۳-۲۴

مقاله فراواني موفقيت در ترک سيگار برحسب شدت سندرم محروميت از نيکوتين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: فراواني موفقيت در ترک سيگار برحسب شدت سندرم محروميت از نيکوتين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترک سيگار
مقاله نيكوتين
مقاله سندرم محروميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح تفتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: آريان پور مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترک سيگار در هر سن يکي از موثرترين راه ها براي کاهش پيشرفت بيماري ها بخصوص بيماري هاي ريوي از جمله بيماري هاي مزمن انسدادي ريه مي ‌باشد. براي موفقيت در اين امر لازم است عوامل موثر بر ترک را شناسايي و در برطرف نمودن آنها برنامه‌ ريزي صحيح داشت. هدف اين مطالعه تعيين فراواني موفقيت در ترک سيگار برحسب شدت سندرم محروميت از نيکوتين بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه توصيفي – مقطعي است که بر روي مراجعين به کلينيک ترک سيگار در مدت يک سال انجام شد. افرادي که در دوره ‌هاي کلينيک شرکت کردند پس از ترک سيگار با استفاده از آدامس نيکوتين از نظر علايم سندرم محروميت از نيکوتين مورد بررسي قرار گرفتند، سپس ارتباط اين علايم با نتايج حاصله در انتهاي دوره مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ‌ها: در اين مطالعه ۲۹۸ نفر بررسي شدند. %۶۷٫۸ آنها مرد و %۷۴٫۲ متاهل بودند و ميانگين سني افراد ۳۸٫۵±۱۱ سال بود. در انتهاي دوره %۴۵ آنها موفق به ترک سيگار شدند. ميانگين اشتياق به سيگار در افراد ترک کرده ۴٫۶±۳٫۷ و در افراد ناموفق در ترک۸±۳  گزارش شد (P<0.001). ميانگين بي ‌قراري در افراد ترک کرده۳٫۸±۳٫۲  و در افراد ناموفق در ترک ۶٫۲±۳٫۹ بود (P=0.003). همچنين ميانگين اضطراب در افراد ترک کرده۳٫۴±۳٫۲  و در افراد ناموفق در ترک۵٫۴±۳٫۶  بود (P=0.01).
نتيجه‌ گيري: با توجه به ارتباط معني ‌دار بين شدت بعضي از علايم سندرم محروميت از نيکوتين (بي ‌قراري، اشتياق و اضطراب) با نتيجه ترک سيگار، برنامه‌ ريزي براي درمان يا کاهش شدت اين علايم پس از ترک، هدف ارزنده‌ اي در برنامه‌ هاي ترک سيگار مي ‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است