۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله فراواني عوامل خطر بيماري هاي قلبي ـ عروقي در جامعه شهري و روستايي استان‌هاي اصفهان و مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: فراواني عوامل خطر بيماري هاي قلبي ـ عروقي در جامعه شهري و روستايي استان‌هاي اصفهان و مركزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي ـ عروقي
مقاله عوامل خطر
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: صدري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شيدخت
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در كشور ما بيش از ۴۰ درصد مرگ و ميرها به علت بيماري هاي گردش خون است و شيوع بيماري هاي عروق كرونر در اصفهان بالاست.
هدف: مطالعه به منظور تعيين شيوع عوامل خطر قلبي ـ عروقي در استان اصفهان و مركزي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۸۰-۱۳۷۹ در دو استان اصفهان (مداخله) و مركزي (شاهد) انجام شد. در استان اصفهان دو شهرستان اصفهان و نجف آباد و در مركزي شهرستان اراك انتخاب شدند. با توجه به توزيع سني، جنسي و شهري و روستايي هر استان، ۶۳۰۰ فرد بالاي ۱۹ سال (۱۲۶۰۰ نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. چربي هاي سرم شامل كلسترول تام، تري گليسريد، كلسترول HDL، و قند خون ناشتا اندازه گ ير ي شد. فشار خون افراد با روش استاندارد سازمان بهداشت جهاني تعيين گرديد. وزن، قد، محيط شكم و لگن افراد با يك لباس سبك و نازك اندازه گ ير ي شد.
يافته ها: به ترتيب در استان اصفهان و مركزي %۳/۳۴ و %۲/۳۲، حداقل يك عامل خطر و %۳/۱۹ و %۱۵ حداقل دو عامل خطر داشتند. كلسترول LDL بالا شا يع تر ين عامل خطر مهم در كليه گروه ها بود. همچنين كلسترول LDL بالا، كلسترول سرم بالا، پر فشاري خون در زنان و كلسترول سرم بالا و كلسترول HDL پايين و سيگار در مردان شايع تر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: شيوع عوامل خطر در دو جامعه مورد مطالعه بالا بود، لذا اجراي برنامه مداخله اي مناسب ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است