۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله فراواني انواع پاتولوژي تومورهاي اوليه استخوان از سال ۱۳۷۵ لغايت ۱۳۷۹ در استان كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: فراواني انواع پاتولوژي تومورهاي اوليه استخوان از سال ۱۳۷۵ لغايت ۱۳۷۹ در استان كردستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومورهاي بدخيم
مقاله استيوساركوم
مقاله استيوكندرم
مقاله تومورهاي اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تومورهاي استخوان جزو تومورهاي ناشايع بدن به شمار مي روند اين تومورها خود به ۲ گروه كلي شامل تومورهاي اوليه و ثانويه تقسيم مي شوند. تومورهاي ثانويه استخوان شامل تومورهاي متاستاتيك استخوان است كه شايعتر از تومورهاي اوليه استخوان مي باشند. بطور كلي تومورهاي استخوان جزو تومورهاي نادر بدن مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني انواع پاتولوژي تومورهاي اوليه استخوان در استان كردستان مي باشد. 
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي با مراجعه به دفاتر و پرونده هاي موجود در بايگاني مراكز خصوصي و دولتي سطح استان كردستان از ابتداي سال ۷۵ لغايت پايان سال ۷۹ كه شامل ۱۹۰ پرونده بود صورت گرفت. داده هاي مورد نياز شامل نوع هيستوپاتولوژيك توده ها، سن، جنس بيماران و محل ضايعه استخراج شده و با استفاده از آمار توصيفي بصورت جداول توزيع فراواني درآمد.
يافته ها: از ۱۹۰ نمونه تومورهاي اوليه بدست آمده ۸٫۴ درصد را توده تومورال بدخيم، ۶۹٫۵ درصد را تومورهاي خوش خيم و ۲۲٫۱ درصد را ضايعات شبه تومورال استخوان تشكيل مي دادند. استئوكندرم بيشترين فراواني را در بين تومورهاي خوش خيم (با ۵۷٫۶ درصد) داشت و ۴۰ درصد كل تومورهاي استخوان را تشكيل مي داد. در ميان تومورهاي بدخيم استخوان استئوساركوم و تومورهاي غول پيكر با ۲۵ درصد بالاترين شيوع را داشتند. در تمامي انواع پاتولوژي شامل بدخيم، خوش خيم و شبه تومورال مردان از فراواني بيشتري نسبت به زنان برخوردار بودند.
نتيجه گيري: اكثريت توده هاي استخواني كه مورد بيوپسي قرار مي گيرند از نوع خوش خيم بوده و درصد كمي بدخيم مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است