۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله فرآيند تاثير حکمت سينوي و اسلامي در اندلس و اسپانياي معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حكمت سينوي (مشكوه النور) از صفحه ۹۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: فرآيند تاثير حکمت سينوي و اسلامي در اندلس و اسپانياي معاصر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت سينوي
مقاله فلسفه اسلامي
مقاله اندلس
مقاله اسپانياي معاصر
مقاله مکتب مترجمان
مقاله سده هاي مياني
مقاله رنسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با مطالعه دقيق فرآيند شكل گيري تفكر فلسفي در جهان اسلام و ورود آن به اندلس، و سير در مكتب مترجمان طليطله و سپس ترويج آن در ديگر کشورهاي جهان غرب و با بررسي و تحليل نقش هر يك از فلاسفه اسلامي و آثار آن ها در مي يابيم كه ابن سينا از معماران اصلي بناي تفكر، فلسفه و علم در شرق و غرب بوده است، تا حدي که مي توان ابن سينا و حکمت سينوي را سرچشمه رشد و تحول تفكر فلسفي غرب در سده هاي مياني، تصور کرد. نقش موثر و پوياي تفکر اسلامي در کشور اسپانيا به دليل هويت تاريخي ۸۰۰ ساله آن تحت تاثير حکومت اسلامي اندلس، اين کشور را در سده هاي مياني به عنوان ناقل اصلي تفکر اسلامي به جهان غرب مبدل نمود. در عصر حاضر نيز موضع واقع گراي انديشمندان و محققان اسپانيايي، در شيوه برخورد با نقش متفکران اسلامي در فلسفه و تاثير آن در فلسفه مدرسي و سپس در رنسانس، بهترين تصوير را از جايگاه و نقش تفکر اسلامي در جهان غرب ارايه مي کند. اين مقاله در صدد است به تبيين فرآيند سير و ميزان نقش و تاثير ابن سينا و حکمت سينوي بر اندلس و اسپانياي معاصر به عنوان گذرگاه انتقال فلسفه اسلامي به جهان غرب بپردازد.

© حقوق سایت محفوظ است