۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آنها در نواحي شهري و روستايي مطالعه موردي؛ مناطق كوهستاني آذربايجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: فرآيندهاي هوازدگي و تاثير آنها در نواحي شهري و روستايي مطالعه موردي؛ مناطق كوهستاني آذربايجان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیندهای هوازدگی
مقاله تخریب مكانیكی
مقاله حركات توده ای مواد
مقاله مناطق كوهستانی آذربایجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق کوهستاني، سنگ هاي دامنه ها هميشه در اثر فعاليت هاي ديناميکي فرآيندهاي هوازدگي، به صورت ناپيوسته درآمده، سپس تحت تاثير نيروي ثقل و همکاري فرآيندهاي جا به جايي مواد بر روي دامنه ها در اشکال مختلف به پاي کوه ها منتقل مي شوند. در اثر فعاليت اين فرآيندها، به مناطق مسکوني (شهر و روستا) مستقر در مناطق پايکوهي، آسيب هاي جدي وارد مي شود. به طوري که گاهي اوقات اين نوع فعاليت ها سبب از بين رفتن بخشي از شهر يا کل آبادي ها مي گردد. اين مطالعه، بر اساس بازديدهاي ميداني، بررسي عکس هاي هوايي، روش هاي تجربي و کمي و با استفاده از نرم افزارهاي Autocad map2000, Arc/view، با طبقه بندي مناطق مختلف هوازده آذربايجان (از نظر شدت هوازدگي) بر اساس متغيرهاي اقليمي و ترسيم نقشه آن، ضمن بررسي مکانيسم فرآيندهاي هوازدگي (به ويژه تخريب مکانيکي)، نقش مورفوژنتيکي آنها را در بي ثباتي نواحي شهري و روستايي مناطق کوهستاني آذربايجان مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج به دست آمده، نشان مي دهد که در ناپايداري دامنه ها و وقوع حرکات توده اي مواد در دامنه هاي ارتفاعات آذربايجان، هوازدگي مکانيکي سهم عمده اي دارد و به شکل هاي مختلف مانند: ريزش ها (سنگ ريزش و ريزش هاي واريزه اي)، سنگ لغزش و جريان هاي واريزه اي نواحي شهري و روستايي را تهديد مي کند. بنابراين، در پروژه هاي مربوط به مکان يابي شهرها و شهرک هاي جديد، دهکده هاي جهانگردي، احداث شبکه هاي ارتباطاتي تاسيسات صنعتي و غيره به خطرات ناشي از فرآيندهاي هوازدگي بايد توجه ويژه اي مبذول گردد.

© حقوق سایت محفوظ است