۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله فاصله هاي پيش بيني بوت استرپ براي احتمال مرگ و مير ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: فاصله هاي پيش بيني بوت استرپ براي احتمال مرگ و مير ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداول عمر پويا
مقاله مدل لي– كارتر
مقاله آمار فضايي
مقاله تغييرنگار
مقاله بوت استرپ پارامتري
مقاله بوت استرپ نيم پارامتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پناه نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي روند و احتمال مرگ و مير براي برنامه ريزان، كارشناسان جمعيت، سازمان هاي بازنشستگي و شركت هاي بيمه از اهميت بالايي برخوردار است. تحقيقات نشان مي دهد جداول مرگ و مير ايستا، احتمالات مرگ و مير را زياد نشان مي دهند. علت بيش برآوردي احتمالات مرگ و مير در جداول ايستا را مي توان به ناديده گرفتن تغييرات مرگ و مير بر حسب زمان نسبت داد. جداول مرگ و مير پويا با در نظر گرفتن اثر زمان در سنين مختلف بر روند مرگ و مير از دقت بالاتري برخوردار هستند. در اين مقاله، براي برآورد روند مرگ و مير ابتدا با استفاده از روش لي– كارتر مدلي برحسب زمان و رده هاي سني به داده هاي نرخ مرگ و مير برازش و پارامترهاي مدل را برآورد مي كنيم. سپس با استفاده از روش هاي بوت استرپ پارامتري و نيم پارامتري فاصله هاي پيش بيني را براي احتمال هاي مرگ و مير محاسبه مي كنيم. در انتها اين مراحل را براي تحليل داده هاي مرگ و مير ايران به طور مجزا براي مردان و زنان مورد استفاده قرار مي دهيم.

© حقوق سایت محفوظ است