۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله عوامل موثر بر نوسانهاي قيمت پسته و مشكلات برخاسته از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر نوسانهاي قيمت پسته و مشكلات برخاسته از آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عزت آبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت پسته در سالهاي گذشته نوسانهاي زيادي در سطح توليد کننده داشته است. تجزيه و تحليل عوامل پديد آوردنده نوسانهاي قيمت نشان داد که قيمتهاي جهاني نقش فراواني در ايجاد اين تغييرات نداشته اند بلکه عوامل اصلي به وجود آورنده آن، نرخ واقعي ارز و سياستهاي دولت بوده است. با توجه به پيش بيني ناپذير بودن اين دو عامل، مي توان گفت قدرت پيش بيني قيمت پسته، از سوي پسته کاران، بازرگانان و صادر کنندگان ناچيز است. بر همين اساس، ناتواني از پيش بيني درست قيمتها، زيانهاي جبران ناپذيري را به توليد کنندگان پسته وارد آورده است که در اين زمينه مي توان به گرفتن وامهاي با بهره بالا و فروش باغهاي پسته با قيمت اندک اشاره کرد. مجموعه اين عوامل باعث شده است که کشاورزان، تضميني بودن قيمت پسته را بر قدرت پيش بيني بهتر آن ترجيح دهند.

© حقوق سایت محفوظ است