۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله عوامل موثر بر فقر خانوارهاي شاغل روستايي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۶۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر فقر خانوارهاي شاغل روستايي در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله خانوارهاي روستايي
مقاله توزيع درآمد
مقاله بار تكفل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شك، مهم‌ترين پيش‌زمينه افزايش كارايي توزيع مجدد در‌آمد در جامعه توسط دولت، شناسايي «گروه‌هاي هدف» است، كه اين امر نيز متاسفانه به روش مستقيم ميسر نيست. مطالعه حاضر، با رويكرد غير‌مستقيم به نحوه شناسايي فقرا و با استفاده از يك مدل ساده لوجيت، به بررسي و شناسايي عوامل موثر بر فقر خانوارهاي شاغل روستايي كشور با استفاده از داده‌هاي در‌آمد ـ هزينه خانوارهاي روستايي كشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتايج اين مطالعه، حاكي از آن است كه در ميان كشاورزان، افزايش بار تكفّل و نيز كاهش دارايي‌هاي خانوار، نقش زيادي در افزايش شانس فقير شدن خانوار نسبت به ساير متغيرهاي جمعيتي و جغرافيايي ايفا مي‌نمايند. در گروه شاغلان استخدامي، بي سواد بودن سرپرست خانوار و كاهش دارايي‌هاي آن، داراي چنين اثري مي باشد. در ضمن‌، خانوارهايي كه سرپرست آن‌ها در بخش خصوصي يا دولتي شاغل هستند، به نسبت خانوارهايي كه سرپرست آن‌ها در بخش تعاوني شاغل‌اند، از شانس كمتري براي فقير شدن برخوردار هستند. در ميان دارندگان مشاغل آزاد، مهم‌ترين متغير موثر بر فقير شدن خانوار، ميزان دارايي‌هاي خانوار است كه به نسبت ساير گروه‌ها از ضريب بالاتري نيز برخوردار است. در همين گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش توليد نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بيشتر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است