۱۳۹۵-۰۵-۰۲

مقاله عوامل موثر بر جوانه زني و خروج نشاي بادبر ((.Ceratocarpus arenarius L. (Bluk) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش علف هاي هرز از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر جوانه زني و خروج نشاي بادبر ((.Ceratocarpus arenarius L. (Bluk)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله سبزشدن
مقاله تنش شوري و خشکي
مقاله عمق دفن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: جامي الاحمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف هرز بادبر يکي از گونه هاي علف هرز مساله ساز و سمج در ديم زارهاي گندم، جو، عدس و نخود شمال خراسان است. به منظور تعيين اثرات نور، درجه حرارت، تنش شوري و خشکي و عمق دفن بذر بر قابليت جوانه زني بذر و سبز شدن اين علف هرز، آزمايش هايي در آزمايشگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي بيرجند انجام گرفت. بذور بادبر در شرايط روشنايي/ تاريکي و تاريکي مداوم، جوانه زني يکساني داشت که نشانگر غيرفتوبلاستيک بودن اين گونه است. بذور بادبر در دامنه دمايي متناوب روز/ شب آزمايش شده (۲۰٫۱۰، ۲۵٫۱۵ و ۳۰٫۲۰ درجه سانتي گراد) بيش از ۸۵% جوانه زدند و حداکثر جوانه زني (۹۶%) در دماي ۲۵٫۱۵ درجه سانتي گراد مشاهده شد. بذور بادبر قابليت جوانه زني خود را در سطوح بالاي تنش خشکي و شوري حفظ کردند، به طوري که ميزان جوانه زني آن در غلظت ۸۰۰ ميلي مولار کلريد سديم و پتانسيل اسمزي ۱- مگاپاسکال به ترتيب ۲۰ و ۲۵% بود که نشان مي دهد اين علف هرز به تنش خشکي و شوري مقاوم است. گياهچه هاي بادبر در يک دامنه اعماق دفن از صفر تا ۸ سانتي متر قادر به سبزشدن بوده و حداکثر سبزشدن (۹۴%) در بذوري که در سطح خاک با سه لايه کاغذ صافي پوشانده شده بودند مشاهده شد. اين نشان مي دهد که سيستم هاي شخم حداقل و بدون شخم که بقاياي گياهي را در سطح خاک حفظ مي کنند سبزشدن اين علف هرز را افزايش خواهند داد.

© حقوق سایت محفوظ است