۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله عوامل موثر بر امنيت سرمايه‌ گذاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر امنيت سرمايه‌ گذاري در ايران
این مقاله دارای ۴۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه‌ گذاري
مقاله امنيت
مقاله امنيت عيني و ذهني و شاخصهاي امنيت سرمايه‌ گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين ‌زاده بحريني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان سرمايه‌گذاري در هر كشور، تابع مجموعه‌اي از متغيرهاست كه «امنيت سرمايه‌گذاري» در زمره مهم‌ترين آنها به شمار مي‌آيد. مطالعه درباره ميزان امنيت در يك اقتصاد و تركيب عوامل ناامن‌كننده فضاي سرمايه‌گذاري در آن، به دو شيوه امكان‌پذير است. در شيوه نخست كه متضمن رويكردي عيني به مقوله امنيت است، استحكام يا ضعف نهادهاي امنيت‌ساز در كشور مورد توجه قرار مي‌گيرند. شيوه دوم متضمن رويكردي ذهني به مقوله امنيت است، كه ميزان امنيت در يك كشور و عوامل امنيت‌زدا و ميزان تاثير هريك از آن عوامل بر نا امني محيط كسب و كار، از متقاضيان واقعي امنيت، يعني سرمايه‌گذاران ـ بالفعل يا بالقوه ـ استعلام مي‌شود. منطق رويكرد حاضر اين است كه براي اقدام به سرمايه‌گذاري در يك كشور يا صنعت خاص، «احساس امنيت» از جانب افرادي كه متقاضي سرمايه‌گذاري هستند، موضوعيت دارد. در حال حاضر، اين شيوه به‌طور مستمر و با قابليت اطمينان بالا در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود. در اين مقاله عوامل ايجادكننده نا امني در محيط سرمايه‌گذاري ايران، براساس تصوير ارايه شده توسط سازمانهاي بين‌المللي برآوردكننده ريسك (كه عمدتا به شيوه دوم متكي هستند) بررسي مي‌شود.

© حقوق سایت محفوظ است