۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله عوامل روزنه اي و غير روزنه اي محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۱۳ تا ۸۲۵ منتشر شده است.
نام: عوامل روزنه اي و غير روزنه اي محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله روزنه
مقاله فتوسنتز
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيكر د.آ.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات در تبادلات گازي و غلظت داخلي (Ci) CO2 در برگهاي با سنين مختلف و تحت شرايط متفاوت تنش آبي و مراحل مختلف رشد در گياه گندم مطالعه شد. با پيشرفت تنش خشکي فتوسنتز خالص (Pn) و هدايت روزنه اي (gs) شروع به کاهش نموده در مرحله پيش پژمردگي (زماني که برگ مورد نظر علايم اوليه پژمردگي را نشان داد) به طور معني داري از مقادير کنترل کمتر شدند و در مرحله پژمردگي قابل رويت (زماني که برگها فرم ايستاده خود را از دست داده و حالت لوله اي بخود گرفته بودند) به صفر رسيدند. پس از آبياري گياهان درجات متفاوتي از ترميم، براساس سن برگ و درجه تنش آبي، مشاهده گرديد. Ci در گياهان تحت تنش ابتدا يک کاهش جزيي در مرحله پيش پژمردگي نشان داد ولي در مرحله پژمردگي به طور معني داري از مقادير کنترل بيشتر شد و پس از آبياري گياهان شديدا کاهش نشان داد. وقتي که آبياري مجدد تا مرحله پژمردگي شديد به عقب افتاد Pn وgs هيچکدام ترميم نيافتند و Ci نيز به طور معني داري در سطح بالاتري نسبت به Ci گياهان کنترل باقي ماند. ميزان کلروفيل برگهايي که به پژمردگي رسيده بودند با کلروفيل برگهاي کنترل تفاوت نشان نداد ولي سه روز پس از آبياري ميزان کلروفيل اين برگها کمتر از گياهان کنترل شد. تنش بلندمدت خشکي باعث کاهش معني دار در سطح کلروفيل برگ گرديد. مطالعات فراساختماني کلروپلاست تغييراتي را در کلروپلاست برگهاي پژمرده نشان داد. چنين نتيجه گيري شد که تنش ملايم خشکي فتوسنتز را عمدتا از طريق عوامل قابل برگشت روزنه اي کاهش ميدهد اما در شرايط شديدتر تنش يا در تنش هاي طولاني تر عوامل غير روزنه اي نيز مزيد بر علت مي گردند.

© حقوق سایت محفوظ است