۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله عوامل خطرزاي حوادث عروقي مغز در بيماران مبتلا به سكته حاد مغزي بستري شده در بخش اعصاب بيمارستان حضرت علي بن ابيطالب (ع) رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: عوامل خطرزاي حوادث عروقي مغز در بيماران مبتلا به سكته حاد مغزي بستري شده در بخش اعصاب بيمارستان حضرت علي بن ابيطالب (ع) رفسنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث عروقي مغز
مقاله عوامل خطرزا
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي نديمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:حوادث عروقي مغز يكي از مشكلات مهم تهديد كننده سلامتي محسوب مي شوند. تلاش در جهت كاهش شيوع اين بيماري بر مبناي شناخت و كنترل عوامل خطرزاي آن استوار است.هدف از اين مطالعه بررسي عوامل خطرزاي حوادث عروقي مغز در بيماران مبتلا به سكته حاد مغزي بستري شده در بخش اعصاب بيمارستان علي‌بن‌ابيطالب (ع) رفسنجان بود.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع مورد-شاهدي بود كه ۱۴۶ بيمار بستري در بخش اعصاب به عنوان گروه مورد و ۱۴۷ مراجعه كننده به آزمايشگاه سرپايي همان مركز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند، كه از نظر سن ،جنس و محل سكونت باهم جور گرديدند. تشخيص بيماري بر اساس يافته‌هاي باليني، معاينات دقيق عصبي،‌تاريخچه پزشكي و نتايج حاصل از MRI تأييد شد؛ عوامل خطرزاي تحت بررسي در اين مطالعه شامل: فشار خون بالا، ديابت، سابقة بيماري‌هاي قلبي – عروقي و مصرف سيگار بود.
يافته‌ها: ميانگين سني گروه مورد ۸/۱۳±۸/۶۳ سال و گروه شاهد ۱۳±۴/۶۳ سال بود. ميانگين تعداد عوامل خطرزاي در گروه مورد ۳/۱±۳/۲ و در گروه شاهد ۲/۱±۳/۱ بود كه اختلاف معني‌داري بين دو گروه وجود داشت (p<0.001). شيوع عوامل خطرزا نظير فشارخون بالا ،فيبريلاسيون دهليزي ،ديابت ،مصرف سيــگار و بيماري عروق كرونر به صورت قابل توجــهي در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود  (p<0.05)از ميان يافته هاي آزمايشگاهي فقط قند خون ناشتاي گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود(p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه عوامل خطرزاي حوادث عروقي شامل فشار خون بالا، مصرف سيگار، ديابت و بيماري ‌هاي ايسكميك قلبي مي‌باشند.

© حقوق سایت محفوظ است