۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله عوامل تسهيل كننده و موانع ارايه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عوامل تسهيل كننده و موانع ارايه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاياي طبيعي
مقاله خدمات سلامتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رخشنده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بحران هاي ناشي از بلاياي طبيعي به علت قطع روند طبيعي زندگي، آثار ناگواري مانند مرگ و مير، جراحت، از کارافتادگي، تخريب تشکيلات اجتماعي و ايجاد حجم زيادي از نيازهاي انساني، مانند کمک هاي اوليه و خدمات پزشکي، نيازمند مديريتي توانمند و هماهنگ در سطوح مسولين و نهادهاي اجرايي است. در مراحل اوليه بلايا خدمات سلامتي عامل اصلي بقا هستند. از آنجايي که بلايا تاثير چشمگيري بر بهداشت، سلامت عمومي و رفاه جامعه آسيب ديده مي گذارد، لذا بررسي موانع و عوامل تسهيل کننده خدمات سلامتي در زمان وقوع بلايا بسيار حايز اهميت بوده و در اين مقاله سعي شده است بر اساس تجربيات ارايه دهندگان خدمات سلامتي در بلايا به بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده در ارايه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلايا پرداخته شود.
روش بررسي: پژوهش حاضر به روش گراندد تئوري انجام شد. نمونه ها ۱۴ نفر شامل پرستار، روانپزشک، مددکار، روانشناس، پزشک عمومي، کارشناس بهداشت،اپيدميولوژيست و دو نفر از اهالي بم بودند. از مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته براي جمع آوري داده ها استفاده شد. کليه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نويس شد تا مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق به روش استراوس و کوربين صورت گرفت.
يافته ها: عوامل انساني، هماهنگي، امکانات و تجهيزات، مشکلات مديريتي و فرهنگي و اطلاعاتي با کدهايي مثل کمبود نيروي متخصص، عدم هماهنگي، کمبود نيرو و تجهيزات، خود محوري، نبود اطلاع رساني و… به عنوان موانع و عوامل بازدارنده ارايه خدمات سلامتي توسط مشارکت کنندگان مطرح شدند. عوامل تسهيل کننده ارايه خدمات سلامتي شامل مديريت، خدمات فرهنگي – آموزشي، نيروي انساني و امکانات و تجهيزات با کدهاي مديريت واحد، لزوم هماهنگي، اهميت حمل مصدوم، لزوم توجه به مسايل فرهنگي، لزوم وجود پزشک و پرستار، تامين نيازها بر اساس فرهنگ و… توسط مشارکت کنندگان مطرح شدند.
نتيجه گيري: شرکت کنندگان در اين مطالعه معتقدند که بزرگترين مانع براي ارايه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلايا يا عدم هماهنگي است که در عواملي مثل مديريت، نيروي انساني، تجهيزات و اطلاع رساني به طور کامل مشهود بود و مي توان با هماهنگي کاري و طي فرآيندي شامل بررسي سريع محل، فراخوان و اعزام گروهها، تامين و توزيع اطلاعات و ارزيابي مداوم عملکرد، خدمات کارآ، سريع و با کيفيت بالا به مردم منطقه آسيب ديده ارايه داد.

© حقوق سایت محفوظ است