۱۳۹۵-۰۴-۰۳

مقاله عنوان فارسي: کاوشي در احاديث خمس صحيح البخاري (عنوان عربي: بحث في أحاديث الخمس في صحيح البخاري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم حديث از صفحه ۱۴۰ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: کاوشي در احاديث خمس صحيح البخاري (عنوان عربي: بحث في أحاديث الخمس في صحيح البخاري)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: بخاري
مقاله صحيح البخاري
مقاله خمس
مقاله فرض خمس
مقاله مالکيت خمس (كليدواژه عربي: البخاري
مقاله صحيح البخاري
مقاله الخمس
مقاله فريضة الخمس
مقاله ملك الخمس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمي اردبيلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي زاده سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
خمس يکي از مباحث مهم حديثي، فقهي و قرآني است، وجوب اين فريضه به قرآن و اجماع مسلمين ثابت است. با وجود اتفاق نظر در اصل وجوب آن، در برخي احکام، مانند مالکيت، موارد تعلق و مصرف آن ميان فقيهان و پيشوايان مذاهب اختلاف است. منشا اين اختلاف، احاديث فراواني است که از فريقين در باره برخي احکام آن آمده است. احاديث، برداشت ها و نظريات محدثان و فقيهان اهل سنت، در کشف فضاي فکري و به دست آوردن حکم شرعي، نقش برجسته اي دارد. خمس در صحيح البخاري به عنوان مهم ترين کتاب حديثي اهل سنت چه جايگاهي دارد و احاديث مربوط به اين فريضه الهي در آن چگونه چينش شده است؟ بخاري نيز به عنوان محدث، فقيه و مفسر نسبت به اين مبحث چه روي کردي داشته است و برداشت و ديدگاه وي نسبت به اين اخبار چگونه بوده است؟ اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش هاست و در آن، تحليلي از بحث خمس در صحيح البخاري ارائه مي گردد. وي احاديث مربوط به خمس را در همه مجلدات جامع خويش به جز يک جلد و در بخش هاي گوناگون آورده است. پراکندگي و تکرار که از ويژگي هاي کلي صحيح البخاري است در اين بحث نيز مشهود است. برداشت هاي متفاوت و در برخي موارد ناسازگار با يکديگر از احاديث در عناوين ابواب به روشني به چشم مي خورد، افزون بر اين که در برخي موارد، تناسب عنوان با احاديث ياد شده روشن نيست. احاديث خمس به دو گونه مطرح شده است: در ابوابي که واژه خمس به صراحت در عنوان باب آمده است و ابوابي که به طور ضمني به بحث خمس پرداخته شده است.

© حقوق سایت محفوظ است