۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله عنوان فارسي: نسبت صدور انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي از منظر امام خميني (عنوان عربي: العلاقة بين تصدير الثورة الاسلامية والصحوة الاسلامية من منظار الامام الخميني (رض)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: نسبت صدور انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي از منظر امام خميني (عنوان عربي: العلاقة بين تصدير الثورة الاسلامية والصحوة الاسلامية من منظار الامام الخميني (رض))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه هاي فارسي: امام خميني
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله صدور انقلاب
مقاله بيداري اسلامي
مقاله الگو شدن (كليدواژه عربي: الامام الخميني
مقاله الثورة الاسلامية
مقاله تصدير الثورة
مقاله الصحوة الاسلامية
مقاله النموذج الرائد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
از نظر امام خميني، انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۳۵۷، يک تحول انسان شناختي و جامعه شناختي و مصداقي از بيداري اسلامي در مقابل استبداد و وابستگي بود و امکان يا امتناع وقوع اين نوع تحول در جوامع اسلامي و جهان مستضعفان مساله تحقيق است. حال سوال اين است که مکانيسم و راهبردهاي صدور انقلاب و بيداري اسلامي از منظر امام خميني کدامند؟ و عوامل امتناع و آفت هاي آن کدامند؟ يافته هاي تحقيق بر اساس مطالعه آثار امام خميني، نشان مي دهند که راهبرد هاي صدور انقلاب اسلامي با انگاره فرهنگي و دولت سرمشق، مهم ترين مکانيسم و سه تحول مثبت انسان شناختي، جامعه شناختي و رسانه اي، مهم ترين راهبردهاي آن هستند و در مقابل عکس اين سه تحول مثبت، عوامل امتناع خواهند بود و بر اساس قاعده عوامل محدثه يک پديده، عوامل مبقيه و تداوم آن هستند، زوال آن، از زوال عوامل مبقيه ناشي مي گردد. قرينه وقوع صدور انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي منطقه و جهان، حرکت هاي اسلامي در کشورهاي اسلامي و حرکت هاي آزادي بخش در جهان مستضعفان است.

© حقوق سایت محفوظ است