۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله عنوان فارسي: معناشناسي واژه ﴿امشاج﴾، واژه اي از واژگان تک کاربرد در قرآن کريم (عنوان عربي: معني کلمة (أمشاج) الکلمة التي استعملت مرة واحدة في القرآن الکريم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كتاب قيم از صفحه ۹۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: معناشناسي واژه ﴿امشاج﴾، واژه اي از واژگان تک کاربرد در قرآن کريم (عنوان عربي: معني کلمة (أمشاج) الکلمة التي استعملت مرة واحدة في القرآن الکريم)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: امشاج
مقاله ريشه شناسي
مقاله تطور معنايي
مقاله روابط مفهومي
مقاله معناشناسي (كليدواژه عربي: أمشاج
مقاله معرفة الحروف الأصلية
مقاله التطور الدلالي والمعنوي
مقاله الإرتباط الدلالية
مقاله معرفة المعني والمفهوم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كرماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بي بي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
تبيين حوزه معنايي واژگان تک کاربرد، در قرآن کريم امري است که در گرو شناخت معناي دقيق واژه است. در معناشناسي واژگان تک کاربرد، نخست، ريشه شناسي واژه مورد نظر و سپس، تبيين روابط مفهومي اين واژه با ديگر واژگان مرتبط و در نهايت تبيين جايگاه واژه مورد نظر در مفاهيم مرتبط با آن، ارزيابي مي گردد.
در اين نوشتار، به ريشه شناسي، تطور معنايي، روابط مفهومي و در نهايت به معناشناسي واژه «امشاج» در قرآن کريم پرداخته شده است.

© حقوق سایت محفوظ است