۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله عنوان فارسي: معناشناسي «ظن» در قرآن کريم (عنوان عربي: معرفة مدلول کلمة «ظن» في القرآن الکريم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كتاب قيم از صفحه ۴۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: معناشناسي «ظن» در قرآن کريم (عنوان عربي: معرفة مدلول کلمة «ظن» في القرآن الکريم)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: ظن
مقاله قرآن
مقاله معناشناسي
مقاله اضداد
مقاله مفردات قرآن (كليدواژه عربي: القرآن
مقاله ظن
مقاله معرفة المعني
مقاله الأضداد
مقاله مفردات القرآن)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيب حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
يکي از واژه هاي قرآني که فهم دقيق معناي آن، در دريافت معارف قرآني تاثير به سزايي دارد واژه «ظن» است. بسياري از مفسران «ظن» را حالتي نفساني، يعني اعتقاد راجح و گمان که مرتبه اي بالاتر از شک و پايين تر از يقين است معنا کرده اند. بسياري از لغويان هم اين واژه را از کلمات اضداد معرفي کرده اند که به دو معناي شک و يقين به کار مي رود. صاحبان کتب وجوه و نظاير براي اين واژه در قرآن مجموعا پنج معنا بيان کرده اند: شک، يقين، تهمت، پندار و دروغ. براي بازشناسي ظن به معناي شک از ظن به معناي يقين نيز معيارهايي ادبي بيان شده است. در مقاله حاضر با مراجعه به کاربردهاي اين واژه در فرهنگ عربي، ديدگاه مفسران در تفسير ظن به گمان بررسي خواهد شد. همچنين با تکيه بر تحليل هاي روان شناختي، تفسير مفسران از اين واژه در تعدادي از آيات مشتمل بر آن بررسي و نقد و معيارهاي معرفي شده براي تشخيص ظن به معناي شک از ظن به معناي يقين ارزيابي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است