۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله عنوان فارسي: مساله شر در مکتب ابن عربي (عنوان عربي: قضية الشر في مدرسة ابن عربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: مساله شر در مکتب ابن عربي (عنوان عربي: قضية الشر في مدرسة ابن عربي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: شر عام و خاص
مقاله شر بالذات و بالعرض
مقاله وحدت شخصي وجود
مقاله نظام احسن
مقاله خير محض (كليدواژه عربي: الشر العام و الشر الخاص
مقاله الشر بالذات و بالعرض
مقاله الوحدة الشخصية للوجود
مقاله النظام الأحسن
مقاله الخير المحض)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروهي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
بدون شک در جهان پيرامون ما همواره شر و فساد و ناگواري هاي متعددي از قبيل جهل، فقر و ناتواني و حوادثي همچون زلزله و سيل به چشم مي خورد که هيچ گونه ترديدي در هستي و وجود آن ها نمي توان داشت. چرايي و چگونگي راهيابي اين گونه شرور در نظام آفرينش، از جمله پرسش هايي است که از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته؛ به گونه اي که پاسخ به آن از دغدغه هاي اساسي اديان و مکاتب مختلف فلسفي به شمار مي رود. در عرفان نظري، سابقه بحث از مساله شر به محيي الدين ابن عربي در قرن هفتم برمي گردد. اصلي ترين پرسشي که در اين تحقيق مطرح است اينکه، آيا شر در مکتب ابن عربي امري وجودي است يا عدمي؟ در صورت نخست، چگونه با خير محض بودن مبدا هستي سازگار است و خاستگاه آن چيست؟ ابن عربي از حيث وحدت شخصي وجود و نظام احسن، شر را به طور مطلق در نظام هستي به مفاد سلب بسيط تحصيلي منتفي دانسته است؛ ولي از حيث تعينات، امور عدمي را شر بالذات دانسته و در امور وجودي نوعي شر نسبي را در نظام تکوين و نوعي شرور ذاتي سلوکي را در نظام تشريع پذيرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است