۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله عنوان فارسي: طراحي الگوي ارزيابي عملکرد کارکنان نهادهاي ارزش محور (مطالعه موردي: سازمان بسيج مستضعفان) (عنوان عربي: تخطيط مثال تقييم عمل الموظفين بالاستفاذة من نماذج اتخاذ القرار (القرائة الشآنية ارکان قوة التعبئة)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مديريت اسلامي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: طراحي الگوي ارزيابي عملکرد کارکنان نهادهاي ارزش محور (مطالعه موردي: سازمان بسيج مستضعفان) (عنوان عربي: تخطيط مثال تقييم عمل الموظفين بالاستفاذة من نماذج اتخاذ القرار (القرائة الشآنية ارکان قوة التعبئة))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: ارزيابي عملکرد فردي
مقاله الگوهاي تصميم گيري
مقاله تصميم گيري چند شاخصه
مقاله افسران ارشد
مقاله معيارهاي جبراني و غير جبراني (كليدواژه عربي: تقييم العمل الفردي
مقاله نماذج اتخاذ القرار
مقاله اتخاذ القرار ذات عدة موشرات
مقاله الضباط العليا
مقاله المعايير المعوضة و غير المعوضة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق خواه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ساكت چقوش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
اين مقاله به دنبال طراحي الگويي براي ارزيابي عملکرد افسران ارشد بر مبناي الگوهاي تصميم ‌گيري چند شاخصه است.
پس از بررسي معيارها و شاخص هاي مطرح شده در خصوص ارزيابي عملکرد افسران ارشد از ديدگاه ادبيات تحقيق، اسلام و بيانات مقام معظم رهبري، الگوي اوليه ‌اي بر اساس سه گرايش نقش مديريتي، شايستگي هاي مديريتي و نتايج مديريتي تدوين شد.
با توجه به تاكيد اين تحقيق بر ارائه الگوي كاربردي به منظور اجراي آن در يک نمونه عملي و رفع چالش هاي اجرايي، پس از جمع بندي و تجزيه و تحليل كمي و كيفي نظر خبرگان، الگوي پيشنهادي تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت كه به ارائه دو الگوي جبراني و غير جبراني منجر شد.

© حقوق سایت محفوظ است