۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله عنوان فارسي: رويارويي خاندان کريم خانيه شيخيه با بابيه (عنوان عربي: المواجهة بين السلالة الكريم خانية الشيخية مع البابوية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در معرفت اديان از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: رويارويي خاندان کريم خانيه شيخيه با بابيه (عنوان عربي: المواجهة بين السلالة الكريم خانية الشيخية مع البابوية)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: باب
مقاله شيخيه
مقاله کريم خانيه
مقاله ادعاي نبوت
مقاله ادعاي امامت
مقاله ادعاي الوهيت
مقاله رديات (كليدواژه عربي: الباب
مقاله الشيخية
مقاله الكريم خانية
مقاله ادعاء النبوة
مقاله ادعاء الإمامة
مقاله ادعاء الألوهية
مقاله الريادة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشايي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانيان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
يکي از نخستين مواجهات گروه هاي مختلف مذهبي با جريان بابيه، رويارويي شيخيه، به ويژه خاندان کريم خانيه کرمان است. رهبران اين خاندان پس از ادعاي علي محمد باب مبني بر جانشيني سيدکاظم رشتي و طرح دعاوي عجيب و غريبي همچون بابيت امام زمان، امامت (مهدويت)، نبوت و الوهيت، به مقابله با باب و پيروانش برخاستند و در اين زمينه رديات متعددي نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نيز با بهره گيري از موارد اجماعي و ادله عقلي، ادعاهاي باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمي و عقلي برشمردند.
اين نوشتار پس از گزارشي مختصر از رديه نويسان طايفه کريم خانيه، به گزارش کرونولوجيکالي و توصيفي ساختاري آنها پرداخته، محورهاي اساسي اين رديه ها را تبيين مي کند و بر اساس گزارشي ديالکتيکي واکنش بابيان را نيز بررسي مي کند و در آخر تحليل و جمع بندي نهايي را ارائه مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است