۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله عنوان فارسي: راهبردهاي عدالت سياسي از منظر قرآن کريم (عنوان عربي: طرق واستراتيجيات العدالة السياسية من منظار القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در سياست متعاليه از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: راهبردهاي عدالت سياسي از منظر قرآن کريم (عنوان عربي: طرق واستراتيجيات العدالة السياسية من منظار القرآن)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: عدالت سياسي
مقاله راهبردهاي سياسي اجتماعي
مقاله نظارت همگاني
مقاله مشورت
مقاله تکافل
مقاله شايسته سالاري (كليدواژه عربي: العدالة السياسية
مقاله الطرق والاساليب السياسية – الإجتماعية
مقاله الإشراف الجماعي
مقاله الإستشارة
مقاله التكافل
مقاله الجدارة الحاكمة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدباقري سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
مقاله حاضر در پي بررسي عدالت سياسي از منظر قرآن کريم است که رسالت انبيا را اقامه قسط توسط مردم بيان مي کند. با عدالت سياسي از وجود توازن، رعايت قانون و توزيع مطلوب قدرت ميان شهروندان سخن به ميان مي آيد و ارزشي است که با فراگيرشدن آن، امور جامعه، در پيوند با قدرت، به تناسب در جاي خود، قرار مي گيرد و حقوق شهروندان به شايستگي ادا مي شود. قرآن کريم، کتابي است براي همه زمان ها و مکان ها، راهبردها و خط مشي هاي عدالت را بيان کرده است، اين راهبردها، داراي اصولي پيشيني مانند همراهي عدالت فردي و اجتماعي، مبارزه با ظلم و عدالت طلبي است که نقشي تاثيرگذار در برداشت ها دارند. بر اساس آيات، مباني و منطق کلام الهي، راهبردهاي عدالت سياسي را مي توان در مواردي چون مسووليت و نظارت همگاني، تکافل و همياري سياسي، شايسته سالاري و مشورت، رصد کرد.

© حقوق سایت محفوظ است