۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله عنوان فارسي: رابطه گناه و معرفت از ديدگاه قرآن (عنوان عربي: علاقة الخطيئة بالمعرفة من وجهة نظر القرآن الکريم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كتاب قيم از صفحه ۶۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: رابطه گناه و معرفت از ديدگاه قرآن (عنوان عربي: علاقة الخطيئة بالمعرفة من وجهة نظر القرآن الکريم)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: قرآن
مقاله گناه
مقاله معرفت
مقاله عوامل غير معرفتي
مقاله معرفت شناسي (كليدواژه عربي: القرآن
مقاله الخطيئة
مقاله المعرفة
مقاله العوامل الغير المعرفية
مقاله علم المعرفة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايوسفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردمه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
امروزه، يکي از مسايل مهم معرفت شناسي، تاثير عوامل غير معرفتي و از جمله گناه بر معرفت است. اعتقاد به چنين ديدگاهي از ويژگي هاي مهم تفکر سنتي است. هندوها در ۳۵۰۰ سال پيش معتقد به تاثيرپذيري معرفت از عوامل غير معرفتي بودند. در مسيحيت نيز پولس قديس بيان مي داشت که «گناه نکنيد تا عالم واقع را درست بشناسيد.» در جهان جديد، هرچند کساني همچون هابز، هيوم، کانت، مارکس، نيچه، فرويد، فوکو و … به نحوي معتقد به تاثير عوامل غير معرفتي بر معرفت بودند، ولي نخستين بار ويليام جيمز بود که صريحا بيان داشت که آرا و نظرات ما ناشي از استدلال محض نبوده، بلکه عواملي همچون تلقين، عشق، نفرت، کينه، ترس، اميد و … در معرفت ما تاثيرگذارند.
در قرآن کريم نيز به نحو مبسوط به ماهيت و اقسام معرفت، نحوه حصول معرفت و عوامل معرفتي و غير معرفتي موثر بر آن پرداخته شده است. از نظر قرآن، يکي از عوامل مهم در اين خصوص، گناهان ماست که تاثير بسزايي در گونه هاي مختلف معرفت ما، اعم از اکتسابي و غير اکتسابي دارد. آنچه از آيات قرآن برداشت مي شود، اين است که گناه به اشکال مختلف بر معرفت ما خصوصا در حوزه معارف الهي تاثيرگذار است. براي مثال، گناه گاه سبب توجه انسان به بخشي از واقعيت، گاه سبب تحريف در حقايق، گاه سبب فراموشي و نسيان واقعيات و گاه سبب سطحي نگري و عدم تعمق در حقايق مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است