۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله عنوان فارسي: بازکاوي و نقد نظريه ها و سياست هاي جمعيتي؛ با تاکيد بر سياست جمعيتي اخير ايران (عنوان عربي: دراسة نقدية للنظريات والبرامج السكانية بالتأكيد علي البرنامج السكاني الذي أقر مؤخرا في إيران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگي اجتماعي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: بازکاوي و نقد نظريه ها و سياست هاي جمعيتي؛ با تاکيد بر سياست جمعيتي اخير ايران (عنوان عربي: دراسة نقدية للنظريات والبرامج السكانية بالتأكيد علي البرنامج السكاني الذي أقر مؤخرا في إيران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: جمعيت
مقاله ثبات جمعيت
مقاله افزايش جمعي
مقاله تناسب جمعيت
مقاله رژيم جمعيتي
مقاله سياست راهبردي جمعيت (كليدواژه عربي: السكان
مقاله الاستقرار السكاني
مقاله تزايد السكان
مقاله التناسب السكاني
مقاله البرامج الاستراتيجية للسكان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
ميان ثبات و يا تغييرات جمعيت و برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابطه وجود دارد؛ زيرا اصولا، بدون اطلاعات کامل جمعيت شناختي، امکان برنامه ريزي براي توسعه وجود ندارد. در هر جامعه اي جمعيت از نظر رشد و يا عدم رشد، مراحل ثبات، سکون، بسط و توسعه، سکون مجدد و سقوط جمعيتي را سپري مي کند. چند ديدگاه در خصوص تغييرات جمعيتي وجود دارد: نظريات افزايش، کاهش، ثبات و تناسب جمعيتي. پذيرش هريک از اين نظريات، مستلزم داشتن سياست مناسب جمعيتي است. رويکرد و گفتمان حاکم و سياست جمعيتي پس از انقلاب بر ايران اسلامي، بر کاهش جمعيت مبتني بوده است. اما اينک کشور ما، رويکرد سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته است. اين مقاله، با واکاوي و نقد نظريات و سياست هاي جمعيتي، نظريه «تناسب جمعيت» را متناسب شرايط اقليمي کشور پيشنهاد مي کند. همچنين سياست راهبردي جمعيت در اسلام، فزوني کمي و کيفي جمعيت، با توجه به شرايط اقليمي و امکانات موجود، با هدف کسب قدرت جامعه اسلامي و تحقق هدف خلقت مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است