۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله عناوين خاص موجب مسووليت مدني در قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در مطالعات حقوقي (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: عناوين خاص موجب مسووليت مدني در قرآن
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت مدني
مقاله اتلاف
مقاله تسبيب
مقاله ايفاء
مقاله استيفاء
مقاله غصب
مقاله اداره مال غير
مقاله احسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند فيروزآبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان منابع استنباط احکام، قرآن به دليل مصونيت و محوريتي که نسبت به ساير منابع دارد اهميت مضاعفي يافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادي، عبادي، اخلاقي، سياسي، به مباحث حقوقي توجه ويژه نموده و از جمله مبحث مسووليت مدني و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسياري از احکام مربوط به ضمان قهري از آيات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوين خاص موجب مسووليت مدني يعني اتلاف، تسبيب، غصب، استيفاء و اداره مال غير آياتي وجود دارند که برخي به طور خاص و برخي با توجه به عموميتي که دارند شامل اين عناوين پنچ گانه گرديده و حقوق دانان اسلامي بسياري از احکام و آثار اين عناوين را از آيات مرتبط برداشت نموده اند.

© حقوق سایت محفوظ است