۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله عملكرد نظام خانواده و بهداشت رواني اعضاي خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۷۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عملكرد نظام خانواده و بهداشت رواني اعضاي خانواده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله بهداشت رواني
مقاله مهاجرت
مقاله ايراني
مقاله افغاني
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي تاثير عملكرد نظام خانواده بر بهداشت رواني اعضاي خانواده (پدر، مادر و فرزندان) صورت گرفته است.
روش: جامعه آماري پژوهش، خانواده هاي مهاجر ايراني و افغاني در كشور انگلستان بودند. مجموعا 45 خانواده (پدر، مادر و يك جوان ۲۰-۱۵ ساله خانواده) مورد بررسي قرار گرفتند. براي گردآوري اطلاعات از مصاحبه باليني با خانواده، پرسشنامه سلامت عمومي، پرسشنامه افسردگي بك، پرسشنامه ارزيابي همبستگي و انعطاف پذيري خانواده و پرسشنامه محيط خانواده استفاده شد. داده هاي پژوهش به كمك روشهاي آمار توصيفي و تحليل واريانس يكطرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه عملكرد كلي نظام خانواده هاي «سالم» و «پريشان» كارآمد بوده و تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، ولي عملكرد خانواده هاي «افسرده» در مقايسه با دو گروه ديگر ناكارآمدتر بوده است. خانواده هاي «افسرده» از همبستگي و انعطاف پذيري كمتري برخوردار بوده و اعضا ارتباط كمتري با يكديگر داشتند. در خانواده هاي «افسرده» قدرت به طور نامتعادل بين پدر و مادر تقسيم ميشد و ائتلاف والد- فرزند بيشتر به چشم مي خورد. والدين خانواده هاي افسرده در تربيت فرزندان ناهماهنگ بوده، از زندگي زناشويي رضايت كمتري داشتند و رابطه جوانان و والدين دوستانه و رضايت بخش نبود.

© حقوق سایت محفوظ است