۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله عملكرد برشي الياف فولادي در تراورسهاي بتني پيش تنيده راه آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عملكرد برشي الياف فولادي در تراورسهاي بتني پيش تنيده راه آهن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراورس بتني پيش تنيده
مقاله الياف فولادي
مقاله مقاومت برشي
مقاله راه آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني كارشك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از کاربردهاي مهم الياف فولادي در بتن، تقويت مقاومت برشي آن است. استفاده از الياف فولادي در المانهاي سازه اي نظير تيرهاي بتني پيش ساخته يا پيش تنيده به کار رفته در پل هاي راه و راه آهن و محل اتصال آن به کوله ها، سبب ايجاد شکل پذيري، افزايش جذب انرژي، بهبود عملکرد خستگي، افزايش ظرفيت برشي و در نتيجه کاهش تراکم خاموتها مي شود. در اين مقاله عملکرد برشي الياف فولادي در تراورسهاي بتني پيش تنيده تک بلوکي تحليل شده و از نتايج آن، معادلاتي براي محاسبه ظرفيت برشي الياف فولادي به کار رفته در بتن، تهيه شده است. تراورسهاي بتني پيش تنيده تک بلوکي، در واقع تيرهاي بتني پيش تنيده اي هستند که داراي بارگذاري بحراني تري نسبت به تيرهاي بتني معمولي (تيرهاي پل هاي راه و راه آهن) مي باشند، اين در حالي است که اين المانها فاقد عضو برشي محصور کننده – حتي در ناحيه اعمال نيروي پيش تنيدگي – مي باشند. از آنجا که نتايج به دست آمده از افزودن الياف فولادي در بتن تيرهاي بتني پيش تنيده بيانگر تاثير مثبت آنها بر افزايش مقاومت برشي، کاهش تراکم خاموتها، کنترل ترک خوردگي، افزايش سختي تيرها و افزايش مقاومت نهايي آنها است، بنابراين مي توان در تراورسهاي بتني پيش تنيده به جاي افزايش پارامتر پيش تنيدگي – که سبب کاهش سختي نهايي تراورسها مي شود – از الياف فولادي استفاده کرد تا ضمن افزايش لنگر ترک خوردگي، موجبات افزايش مقاومت برشي نهايي و سختي تراورس بعد از ترک خوردگي نيز فراهم شود. نتايج به دست آمده از مطالعات آزمايشگاهي بيانگر محافظه کارانه بودن روابط تحليلي ارايه شده براي محاسبه ظرفيت برشي الياف فولادي به کار رفته در بتن است.

© حقوق سایت محفوظ است