۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله علل، نشانه هاي باليني، درمان و پيگيري پارگي منيسك زانو (بيمارستان شهيد بهشتي بابل، ۷۹-۱۳۷۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: علل، نشانه هاي باليني، درمان و پيگيري پارگي منيسك زانو (بيمارستان شهيد بهشتي بابل، ۷۹-۱۳۷۱)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي منيسك زانو
مقاله علل
مقاله آرتروگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان‏ محمدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور احمر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روش هاي تشخيصي و درماني پارگي هاي منيسك زانو متنوع بوده و دانستن ويژگي هاي آنها جهت دستيابي به نتايج بهتر كمك كننده مي باشد. اين مطالعه با توجه به اپيدميولوژي، علل، روشهاي تشخيصي، درمان هاي جراحي و بعد از جراحي و ارزشيابي آنها با توجه به عوامل تأثير گذار در پيش آگهي صورت گرفته است.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر اساس اطلاعات موجود در پرونده بيماران ، انجام مصاحبه، معاينه باليني و راديوگرافي صورت گرفت. ارزشيابي نهايي (نمره متوسط كل) بيماران بر اساس نمره رضايت كلي بيماران از درمان و نمره متوسط معاينه باليني با توجه به علايم باليني موثر محاسبه گرديد.
يافته ها: ۷۷% بيماران كمتر از ۳۵ سال سن داشتند و ۸۸% بيماران مرد و ۴۳% ورزشكار بودند. در ۸۰% درد و ۵۸% قفل شدن شايع ترين شكايت بود. آرتروگرافي شايع ترين وسيله تشخيصي (۷۲%) با دقت ۹۳% براي منيسك داخلي و ۷۴% براي منيسك خارجي بود نتيجه درمان در ترميم منيسك، پارشيل منيسكتومي و توتال منيسكتومي به ترتيب با نمره متوسط كل ۱۲، ۱۳، ۱۵ سير نزولي داشت. استفاده از بانداژ جونز جهت بي حركتي پس از عمل به مدت ۲ تا ۴ هفته و انجام فيزيوتراپي به مدت ۱۰ تا  20جلسه بهترين نتيجه را داشت. ميزان شيوع درد، تورم، قفل شدگي، محدوديت حركتي و بي ثباتي قبل از عمل به ترتيب ۸۰%، ۱۵%، ۵۲%، ۳۳% بود كه به ۷%، صفر، ۱۳% و ۱۰% تقليل يافت.
نتيجه گيري: در بيماران با صدمه زانو مخصوصا در ورزشكاران جوان بايد به فكر پارگي منيسك بود. آرتروگرافي به عنوان وسيله تشخيصي ساده، قابل دسترس و مناسب شناخته شده ترميم پارگي و برداشتن ناكامل منيسك به ترتيب روشهاي درماني ايده آل مي باشند. همچنين پس از عمل جراحي بي حركتي بوسيله بانداژ جونز به مدت ۲ تا  4هفته و ۱۰ تا ۲۰ جلسه فيزيوتراپي بهترين نتيجه را خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است