۱۳۹۵-۰۵-۰۸

مقاله عقل و ايمان از ديدگاه ملاصدرا و پاپ ژان پل دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۴۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عقل و ايمان از ديدگاه ملاصدرا و پاپ ژان پل دوم
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمان
مقاله عقل
مقاله ملاصدرا
مقاله اسلام
مقاله مسيحيت
مقاله پاپ ژان پل دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد عقل و ايمان از مهمترين موضوعات ديني به شمار مي روند و همواره مورد عنايت ويژه انديشمندان بوده اند. ديدگاه هاي گوناگون و کاملا متفاوفي در خصوص رابطه عقل و ايمان در بين متفکران و انديشمندان جهان اسلام و نيز مسيحيت مطرح شده است.
هدف از اين تحقيق ضمن بيان معاني و ايضاح مفهومي، پيشينه و رويکردهاي عمده به عقل و ايمان در جهان اسلام و مسيحيت، بررسي آن از ديدگاه مرحوم ملاصدرا به عنوان متفکر برجسته و شاخص جهان اسلام و ديدگاه پاپ ژان پل دوم به عنوان ديدگاه رسمي جهان مسيحيت کاتوليک است. نتيجه آنکه: اسلام يک دين عقلاني است و در آن، سخن از رازي که معارض عقل باشد در ميان نيست. اگرچه دين ممکن است حاوي بسياري از مطالب فوق عقل باشد، ولي فهم و پذيرش اصول بنيادين دين از راه عقل است. و تعاليم ديني نبايد با يافته هاي صريح عقلي ناسازگار باشند. برخلاف مسيحيت که نه تنها در اثبات اصول بنيادين خود بلکه در بسياري از آموزه هاي خود نيز از خردورزي بي بهره است و به ناچار دست به دامن رازواري شده، به ايمان منهاي تعقل تن در مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است