۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله عفونت هاي قارچي گوش خارجي در مبتلايان به اتومايكوزيس (بابل، ۷۹-۱۳۷۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: عفونت هاي قارچي گوش خارجي در مبتلايان به اتومايكوزيس (بابل، ۷۹-۱۳۷۰)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتومايكوزيس
مقاله قارچ هاي ساپروفيت
مقاله آسپرژيلوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدگر سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت قارچي گوش خارجي بيماري مزمن و شايعي مي باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و در صورت عدم درمان منجر به عوارض ناخواسته مي گردد. اين مطالعه به منظور بررسي انواع عفونت قارچي گوش در شهرستان بابل طي سال هاي ۷۹-۱۳۷۰ انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي كليه بيماران در سنين مختلف با تشخيص عفونت گوش خارجي صورت گرفت. نمونه برداري از محتويات توسط اتوسكوپ انجام و به آزمايشگاه تخصصي قارچ شناسي ارسال گرديد. با رعايت شرايط استريل آزمايشات مستقيم و كشت بر روي نمونه ارسالي انجام و كلني قارچهاي مورد نظر جدا و شناسايي شدند.
يافته ها: قارچهاي شناسايي شده از ۳۰۵ بيمار (۲۱۶ نفر زن و ۸۹ نفر مرد) همگي از قارچهاي ساپروفيتي موجود در هوا بوده كه بيشترين قارچ هاي شايع در منطقه (۵۴٫۸%) از جنس آسپرژيلوسها و درصد بالايي (۵۹٫۹%) از نوع آسپرژيلوس نيجر به خصوص در زنها بوده است. ديگر قارچهاي جدا شده از درصد پاييني برخوردار بودند.
نتيجه گيري: باتوجه به شيوع بالاي اتومايكوزدر جامعه مورد مطالعه كه نشان دهنده وفور عفونت قارچي است توصيه مي گردد كه در موارد عفونت گوش خارجي به دنبال عدم موفقيت در درمان اوليه يا بهبودي ناكامل، عفونت قارچي گوش مدنظر قرار گيرد. در نظر داشت. اين بررسي نشان دهنده شيوع بالاي عفونت قارچي گوش خارجي در منطقه است

© حقوق سایت محفوظ است