۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله عروسي ابد «بررسي مرگ اختياري يا تولدي ديگر در شعر تعليمي مولانا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عروسي ابد «بررسي مرگ اختياري يا تولدي ديگر در شعر تعليمي مولانا»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله مرگ
مقاله مرگ اختياري
مقاله ادبيات تعليمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كازروني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مكوند اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرگ و مرگ اختياري از مباني عميق عرفان و ادب تعليمي است. مولانا نگاهش به مرگ از نوع نگاه سنايي است. اما ظرافت ها و باريک انديشي هاي مولانا و اشاراتي از آيين بودايي و يوناني و ايران باستان، به نگاه مولانا لطافت و معنويتي خاص عطا فرموده است. اين مقاله برآن است تا با روش تحليلي – توصيفي نگرش مولانا را نسبت به مرگ به طوراعم، و به مرگ ارادي به طور اخص، باز نمايد، و نشان دهد که مولانا چگونگي تجلي از مرگ را در ترکيباتي از قبيل: «افشارش مرگ، بحر بي پايان مرگ، بيخ مرگ، تب مرگ، تلخي مرگ، جان مرگ انديش، خدنگ مرگ، خمار مرگ، دود مرگ، سراب مرگ، شراب مرگ، شربت مرگ، گردن مرگ، مرغ مرگ انديش و …» در اشعارش نمايان ساخته تا بتواند با آرامش قلبي، جلوه هاي وصال حق را ارائه نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است