۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله طيف سنج جرمي و كاربرد آن در پروتئوميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: طيف سنج جرمي و كاربرد آن در پروتئوميك
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف سنج جرمي
مقاله پروتئوميكس
مقاله شناسايي پروتئين ها و آناليزور جرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طيف سنج جرمي دستگاهي است كه از نمونه مورد نظر يون ايجاد كرده و سپس يون هاي ايجاد شده را بر اساس نسبت جرم به بار در فاز گازي از هم جدا مي كند. منشا تكنيك طيف سنج جرمي به مطالعات جي جي تامپسون و دانشجويش اف دبليو آستون در قرن گذشته بر مي گردد. امروزه طيف سنجي جرمي يك روش بسيار حساس براي بررسي ساختاري بيومولكول ها است. در حال حاضر هر طيف سنج جرمي شامل: يك منبع يوني جهت ايجاد يون ها از نمونه، يك يا چند آناليزور جرمي جهت جدا سازي يون ها بر اساس نسبت جرم به بار، يك آشكارساز جهت ثبت تعداد يون هاي خارج شده از آخرين آناليزور و يك كامپيوتر جهت پردازش داده ها و ايجاد طيف و كنترل دستگاه از طريق مكانيزم باز خورد (فيدبك؛ كامپيوتر با توجه به عملكرد هر كدام از اجزاء به كنترل و تنظيم هر جزء مي پردازد). در واقع طيف سنجي جرمي پپتيدها و پروتئين ها متكي بر تكنيك هاي يونيزاسيون ملايم است كه يون هاي سالم گازي از مولكول هاي زيستي ايجاد مي كنند. دو تكنيك يونيزاسيون ملايم الكترواسپري (ESI) و Matrix-assisted laser desorption ionisation(MALDI)  به طور گسترده براي بررسي پروتئين ها استفاده مي شوند. دو روش اصلي براي شناسايي پروتئين ها به استفاده از طيف سنج جرمي وجود دارد. روش كلاسيك پروتئوميكس شامل جداسازي مخلوط پروتئيني بوسيله ژل الكتروفورز دو بعدي (۲DE) و سپس هضم پروتئين در ژل و انگشت نگاري جرم پپتيدي (Peptide Mass Fingerprintin, PMF) بوسيله طيف سنج MALDI-TOF است. در اين روش پروتئين ها بوسيله مقايسه فهرست جرم پپتيدهاي حاصله با فهرست جرم پپتيدهاي حاصل از هضم تئوريكي پروتئين هاي موجود در بانك هاي اطلاعاتي شناسايي مي شوند. روش ديگر شامل انجام طيف سنجي جرمي متوالي (MSMS) و بدست آوردن توالي كوتاه آمينواسيدي (توالي نشانمند) و جستجو در بانك هاي اطلاعاتي با استفاده ازاين توالي كوتاه است. طيف سنج جرمي را همچنين مي توان براي تعيين نوع و محل تغييرات پس از ترجمه بر روي يك پروتئين خالص بكار برد.

© حقوق سایت محفوظ است