۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله طريقه احمد غزالي از طوس تا تلمسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در اديان و عرفان (مقالات بررسي ها) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: طريقه احمد غزالي از طوس تا تلمسان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابوالبرکات
مقاله احمد غزالي
مقاله بغدادي
مقاله ابوالفضل
مقاله شاه نعمت اله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ سفلي انسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر پايه نسبت خرقه شاه نعمت اله ولي در شجره نامه اش، طريقه احمد غزالي که رفتن اين طريقت به مغرب از مسلمات تاريخ است با چند واسطه به شيخ ابومدين در تلمسان الجزاير مي رسد. و پس از او نيز با ميانجيگري مشايخي به شاه نعمت اله ولي در ايران مي رسد. ابن عربي به عنوان پدر عرفان نظري، ابومدين را در جاي جاي نوشته هايش گرامي داشته و با عنوان شيخنا يا ابوالنجا از او ياد مي کند. فخرالدين عراقي صوفي مکتب خراسان نيز پس از فراگرفتن فصوص الحکم نزد صدرالدين قونيوي کتاب خود به نام لمعات را بر سنت سوانح العشاق احمد غزالي مي نويسد که قونيوي پس از خواندن لمعات آن را شرح فصوص معرفي مي کند. با يافتن مستنداتي دال بر نسب طريقتي شاه نعمت اله مي توان بر گسترش طريقت شيخ احمد غزالي تاکيد کرد که بيشتر در قالب آثار نوشته شده پس از ابومدين قابل مشاهده است. نوشتار پيش رو به يکي از اين زنجيره ها يعني شيخ ابوالبرکات، شاگرد شاگرد احمد غزالي اختصاص دارد. احتمالها مورد بررسي قرار گرفت و ميزان اعتبار آنها با يادکرد دليلها مشخص شد.

© حقوق سایت محفوظ است