۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله طرح قلب سالم: شيوع چاقي در نواحي مركزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: طرح قلب سالم: شيوع چاقي در نواحي مركزي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله افزايش وزن
مقاله شاخص توده‌بدني
مقاله مركز ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان طبيب افشان
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: صدري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت بابك
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي عبدالمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: چاقي يكي از معضلات بهداشتي و همچنين عامل خطرساز برخي بيماري هاست .
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين شيوع چاقي در استان اصفهان انجام شد .
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعي در سال ۸۰-۱۳۷۹، تعداد ۱۲۶۰۰ نفر در شهرستان هاي اصفهان، نجف آباد و اراك در قالب طرح قلب سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. اين افراد به صورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي، به نسبت مساوي از دو جنس انتخاب و براي هر فرد پرسش نامه اي منظور شد كه شامل اطلاعات دموگرافيك افراد و همچنين اطلاعات باليني پايه مانند اندازه گيري وزن، قد، دور كمر و دور لگن بود.
يافته ها: در اين بررسي % ۴/۲۳ درصد كل زنان و %۳/۹ كل مردان شاخص توده بدني بيش از ۳۰ و % ۳/۳۳ زنان و %۳/۳۰ مردان شاخص توده بدني بيش از ۲۵ داشتند. شاخص توده بدني %۱/۳۹ زنان و %۵۵ مردان طبيعي و اين نسبت به صورت %۲۷/۴۳ و %۹/۳۴ براي زنان روستايي و شهري بود. بالاترين ميزان دور كمر و دور باسن در زنان ۶۵ سال به بالا با درصد ۲/۱۱±۲/۹۴ (دور كمر) و ۹/۸±۸/۹۹ (دور لگن) بود. در حالي كه بالاترين دور لگن مردان در گروه سني ۴۴ تا ۳۵ سال به ميزان ۹/۱۰±۲۲/۱۰۴ و بالاترين ميزان دور كمر در گروه هاي سني ۴۵ تا ۵۴ سال و ۵۵ تا ۶۴ سال به مقدار ۱۳±۰۰/۹۸ مشاهده شد.
نتيجه گيري: هر نوع سياست گذاري در مورد تغذيه و نحوه زندگي براي همه سنين در هر دو جنس بايد به طور يكسان صورت گيرد . عدم تفاوت بين شاخص توده بدني ساكنين شهر و روستا به اين علت بود كه شهرها و روستاهاي مورد مطالعه از نظر نحوه زندگي متفاوت نبودند و تنها در اراك كه بيشتر بافت سنتي دارد، تفاوت مختصري ديده  شد.

© حقوق سایت محفوظ است